Selv om NVE har gitt konsesjon, senere stadfestet av OED, utsettes anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil foreliggende klager er avklart. Illustrasjonsfoto: NVE

NVE setter Haram vindkraftverk på vent

NVE har vedtatt å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagebehandlingen er avgjort.
Mandag, 7 oktober, 2019 - 11:05

NVE ga i 2008 konsesjon til bygging av vindparken. Etter klagebehandling er dette senere stadfestet av OED. Nå velger NVE å utsette iverksettelse av vedtak og godkjenning av detaljplan og miljø- og anleggsplan (MTA). Bakgrunnen er blant annet klager fra Haram kommune, aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Haram» og flere enkeltpersoner, ifølge en pressemelding fra NVE.

Utsatt iverksetting er et unntak fra hovedregelen om at et vedtak kan iverksettes umiddelbart selv om det er påklaget. Beslutning om utsatt iverksetting gjelder derfor i spesielle tilfeller, og det er dette NVE legger til grunn for å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagene er avklart.

Harm kommune har i sin klage merknader knyttet til at den planlagte adkomstveien er endret fra den opprinnelige konsesjonen i 2008, og at de mener den bør konsekvensutredes på grunn av geologiske forhold og rasfare. Det fremkommer også at adkomstveien er planlagt bygget i særlig utfordrende og brattlendt terreng.

NVE slutter seg til kommunens merknader om at adkomstveien, med tilhørende skjæringer og fyllinger, vil endre virkninger sammenlignet med det som lå til grunn for konsesjonsvedtaket fra 2008, og som OED stadfestet i 2009. NVE har derfor besluttet at vedtaket om detaljplan/MTA for Haram vindkraftverk ikke skal iverksettes før klagene er endelig avgjort av OED.

På forsiden nå

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.