Nordled bygger verdens første hydrogenferge, som skal settes i drift i 2021. Illustrasjon: Nordled

BKK og Equinor vil forsyne skipstrafikk med grønn hydrogen

I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Torsdag, 14 november, 2019 - 15:30

En industrigruppe med BKK, Equinor, Air Liquide og seks andre partnere har søkt støtte fra PILOT-E programmet for å få prosjektet frem til investeringsbeslutning, ifølge en melding på BKKs nettside.

Det er budsjettert med 88 millioner kroner for å bringe prosjektet frem til investeringsbeslutning. Den 12. desember i år vil industrigruppen få svar på søknaden om 35 millioner kroner i støtte fra PILOT-E. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, opplyses det meldingen.

I løpet av neste år har BKK, Equinor og Air Liquide en plan om å etablere et felles selskap for satsing på flytende hydrogen, som også vil omfatte tungtransport og industri. Air Liquide er et fransk selskap som ifølge  meldinger har stor kompetanse på teknologi, produksjon og distribusjon av hydrogen globalt. Infrastrukturen for maritim sektor kan også brukes til tungtransport.

I 2024 vil det norske skipstrafikken ifølge meldingen ha behov for 20 - 30 tonn flytende hydrogen hver dag. 30 tonn/dag tilsvarer anslagvis 80 megawatt effektbehov. I 2030 kan potensialet være 50 tonn til maritim bruk, ifølge en rapport fra DNV. I tillegg kommer behovet til tungtransport og industri.

- Ikke alle områder egner seg for direkte elektrifisering, og da er flytende hydrogen en interessant energibærer. I første omgang jobber vi nå med maritim sektor, men på sikt vil vi også se på tungtransport og industri, sier Bjørn Sundland, som leder BKKs satsing på hydrogen.

På forsiden nå

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.