Nordled bygger verdens første hydrogenferge, som skal settes i drift i 2021. Illustrasjon: Nordled

BKK og Equinor vil forsyne skipstrafikk med grønn hydrogen

I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Torsdag, 14 november, 2019 - 15:30

En industrigruppe med BKK, Equinor, Air Liquide og seks andre partnere har søkt støtte fra PILOT-E programmet for å få prosjektet frem til investeringsbeslutning, ifølge en melding på BKKs nettside.

Det er budsjettert med 88 millioner kroner for å bringe prosjektet frem til investeringsbeslutning. Den 12. desember i år vil industrigruppen få svar på søknaden om 35 millioner kroner i støtte fra PILOT-E. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, opplyses det meldingen.

I løpet av neste år har BKK, Equinor og Air Liquide en plan om å etablere et felles selskap for satsing på flytende hydrogen, som også vil omfatte tungtransport og industri. Air Liquide er et fransk selskap som ifølge  meldinger har stor kompetanse på teknologi, produksjon og distribusjon av hydrogen globalt. Infrastrukturen for maritim sektor kan også brukes til tungtransport.

I 2024 vil det norske skipstrafikken ifølge meldingen ha behov for 20 - 30 tonn flytende hydrogen hver dag. 30 tonn/dag tilsvarer anslagvis 80 megawatt effektbehov. I 2030 kan potensialet være 50 tonn til maritim bruk, ifølge en rapport fra DNV. I tillegg kommer behovet til tungtransport og industri.

- Ikke alle områder egner seg for direkte elektrifisering, og da er flytende hydrogen en interessant energibærer. I første omgang jobber vi nå med maritim sektor, men på sikt vil vi også se på tungtransport og industri, sier Bjørn Sundland, som leder BKKs satsing på hydrogen.

På forsiden nå

NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.
I Gøteborg, Mölndal og Partille. Bussene skal settes i drift i 2020.
Solenergiklyngen vil at Enova-støtte til solenergi skal omfatte flere typer mottagere og at det variable støttebeløpet blir øket.
Kabeltunnelen mellom Sogn og Ulven i Oslo må være fem meter bred for at reparasjon ved kabelfeil skal kunne gjennomføres.
Equinor har på vegne av partnerne i Troll-lisensen tildelt Aker Solutions en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C for å ta imot strøm fra land.
Personlig unngår Glitre Energi Netts direktør Tore Morten Wetterhus å lade elbilen i klokka 16 selv uten effekttariffer. Likevel mener han tariffene, som han vil kalle «smart nettleie», er nødvendig å innføre.