En rapport utarbeidet for NVE av to studenter viser at det er mulig å redusere bruken av SF6 som brytemiddel i høyspenningsanlegg. Foto: NVE

Det finnes gode alternativer til SF6

SF6 er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner. Det er mulig å redusere bruken av den.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 11:09

På grunn av sine spesielle egenskaper er SF6 en viktig del av brytere i høyspenningsanlegg (GIS-anlegg). Økende fokus på klimavennlige løsninger har ført til at flere produsenter nå begynner å tilby løsninger uten SF6 opp til spenningsnivå på 132 kV.

Sommeren 2019 engasjerte NVE to studenter for å undersøke alternativer til bruken av SF6, ifølge en pressemelding fra NVE. I rapporten fremgår det at det finnes gode alternativer som ikke fantes for bare få år siden.

Det finnes kommersielle alternativer uten SF6 for GIS-anlegg med spenningsnivå opp til 145 kV, ifølge rappporten. 

Det er i dag ingen avgift på SF6 i Norge slik det er på utslipp av diverse andre miljøskadelige gasser. I 2002 ble det opprettet en avtale mellom Miljøverndepartementet og kraftsektoren som skulle minke utslipp av SF6 gjennom opplæring og opplysning om tekniske forbedringer og tiltak i GIS-anlegg. Det ble i slutten av 2018 innført rapporteringsplikt på beholdning og forbruk av SF6 i Norge.

I Norge har BKK Nett og Lyse Elnett installert SF6-frie GIS-anlegg. Interessen for GIS-anlegg uten SF6 virker å øke for flere nettselskaper, da stadig flere sender inn konsesjonssøknader til NVE der de søker om SF6-frie GIS-anlegg.

I en undersøkelse utført i forbindelse med rapporten kom det også frem at nettselskaper i Norge er positive til alternative løsninger til SF6 i GIS-anlegg, og den underbygger også at interessen er begrunnet med at selskapene ønsker mer miljøbevisste løsninger.

SF6, svovelheksafluorid, er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner, med et globalt oppvarmingspotensial som er 23500 ganger høyere enn CO2, ifølge pressemeldingen fra NVE.

På forsiden nå

«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Investorene i Småkraft AS har lovet frisk kapital slik at selskapet sammen med grunneierne skal investere 2,5 milliarder kroner i ny kraftproduksjon.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.