Illustrasjonsfoto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

Får avtale produksjons­kutt

Et nettselskap og en produsent skal frivillig kunne inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.
Fredag, 1 november, 2019 - 11:20

Det slås fast i en ny bestemmelse i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM).

«Dette er et alternativ til å investere i nettkapasitet som er dimensjonert for full produksjon til enhver tid», skriver Olje- og energidepartementet på sin nettside.

Forslaget er ifølge departementet støttet av både Energi Norge, KS Bedrift Energi, LO og Statnett.

Frivillig

Departementet forutsetter at konsesjonærer som inngår slike avtaler, gir systemansvarlig de nødvendige opplysningene. Slike avtaler vil ifølge departementet ikke begrense systemansvarliges bruk av markedsmekanismer.

Tilknytningsavtaler med vilkår om produksjonsbegrensning er ifølge departementet et frivillig alternativ til å investere i økt nettkapasitet.

Departementet understreker at produksjonsanlegg har rett til nødvendig nettkapasitet for å sikre en driftsmessig forsvarlig tilknytning.

«Dersom en produsent ber om nettilknytning, økt kapasitet eller kvalitet, og kundens bestilling utløser behov for nettinvesteringer, skal nettselskapet kreve at kunden betaler hele eller en andel av investeringskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Som et alternativ til en situasjon der produksjonsanlegget får full tilknytning med anleggsbidrag, kan partene nå frivillig inngå en avtale om tilknytning med vilkår», skriver OED.

Kun produsenter

Dette vil i enkelte tilfeller kunne gi tilknytning på et tidligere tidspunkt, og vil også gi produsenten besparelser i form av unngått eller redusert anleggsbidrag.

«På denne bakgrunnen er det ikke aktuelt at en produsent skal kompenseres for å inngå en slik frivillig avtale», skriver departementet.

Endringene som nå er gjennomført omfatter kun produksjon. Det er ikke innført nye regler om tilsvarende avtaler med uttakskunder.

På forsiden nå

Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.
Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.