Illustrasjonsfoto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

Får avtale produksjons­kutt

Et nettselskap og en produsent skal frivillig kunne inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.
Fredag, 1 november, 2019 - 11:20

Det slås fast i en ny bestemmelse i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM).

«Dette er et alternativ til å investere i nettkapasitet som er dimensjonert for full produksjon til enhver tid», skriver Olje- og energidepartementet på sin nettside.

Forslaget er ifølge departementet støttet av både Energi Norge, KS Bedrift Energi, LO og Statnett.

Frivillig

Departementet forutsetter at konsesjonærer som inngår slike avtaler, gir systemansvarlig de nødvendige opplysningene. Slike avtaler vil ifølge departementet ikke begrense systemansvarliges bruk av markedsmekanismer.

Tilknytningsavtaler med vilkår om produksjonsbegrensning er ifølge departementet et frivillig alternativ til å investere i økt nettkapasitet.

Departementet understreker at produksjonsanlegg har rett til nødvendig nettkapasitet for å sikre en driftsmessig forsvarlig tilknytning.

«Dersom en produsent ber om nettilknytning, økt kapasitet eller kvalitet, og kundens bestilling utløser behov for nettinvesteringer, skal nettselskapet kreve at kunden betaler hele eller en andel av investeringskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Som et alternativ til en situasjon der produksjonsanlegget får full tilknytning med anleggsbidrag, kan partene nå frivillig inngå en avtale om tilknytning med vilkår», skriver OED.

Kun produsenter

Dette vil i enkelte tilfeller kunne gi tilknytning på et tidligere tidspunkt, og vil også gi produsenten besparelser i form av unngått eller redusert anleggsbidrag.

«På denne bakgrunnen er det ikke aktuelt at en produsent skal kompenseres for å inngå en slik frivillig avtale», skriver departementet.

Endringene som nå er gjennomført omfatter kun produksjon. Det er ikke innført nye regler om tilsvarende avtaler med uttakskunder.

På forsiden nå

Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.