Et samfunnsbidrag på 65 milliarder kroner fra fornybarnæringen i 2018 er det største noensinne. Foto: Statkraft

Fornybar­næringen bidro med 65 milliarder

I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
Tirsdag, 12 november, 2019 - 10:09

Dette er det største bidraget noen gang, og en markant økning fra 2017, ifølge en artikkel på Energi Norges nettside. Kraftprodusentene, nettselskapene og strømleverandørene leverte gode resultater i 2018, og dermed også med betydelige inntekter til offentlige eiere og skattemottagere.

Av de 65 milliardene gikk 51,6 milliarder til staten, 7,0 milliarder til kommunene hvor kraftverkene ligger og 6,5 milliarder til kommuner og fylkeskommuner som eier kraftverkene og nettselskapene. Utbytte til private eiere av kraftproduksjon var til sammenlikning 320 millioner kroner, opplyses det i meldingen.

I fjor betalte vannkraftprodusentene for første gang over 10 milliarder kroner i grunnrenteskatt til staten, fremholder Energi Norge, og opplyser at det i regnestykket også inngår ulike forbruksavgifter på strøm, som samlet utgjør nær 28 milliarder kroner.

– Høy kraftproduksjon og høye kraftpriser bidro til resultatene som tilbakefører over 65 milliarder kroner til fellesskapet. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne liknende tall, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fornybarnæringen sysselsetter rundt 20.000 mennesker over hele Norge.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.