I en kompeks strømavtale skal Entelios levere strøm til mer enn 13.000 Telenor-anlegg over hele landet, her illustrert med hovedkontoret på Fornebu. Foto: Telenor

Telenor valgte Entelios

Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
Tirsdag, 12 november, 2019 - 10:47

Avtalen, som skal være svært kompleks, omfatter blant annet strømleveranser til Telenors mobilmaster og kontorbygg og omfatter et årlig forbruk på over 400 GWH, med en årlig omsatt verdi på rundt 400 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Entelios.

Frem til nå har Telenor vært en selvstendig aktør på strømbørsen, men gjennom denne avtalen overtar Entelios porteføljen. Entelios bygger opp en tilpasset leveranse og fakturering som samler både strøm, nettleie og fjernvarme. Disse elementene blir benyttet til kostnadsoptimalisering, som er en del av de tjenestene som Entelios skal yte, ifølge pressemeldingen

Telenor har også mulighet til å inngå finansielle kraftavtaler, samt utnytte forbruksfleksibilitetsmarkedet gjennom opsjoner i avtalen med Entelios, ifølge meldingen.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.