Jacobsen Elektros hovedkontor. Selskapet er nå slått konkurs. Foto: Stein Arne Bakken

Jacobsen Elektro er konkurs

Selskapet kom ikke frem til en annen løsning i forhandlinger med långiverne.
Fredag, 29 november, 2019 - 09:02

– Vi kommer til å si opp de ansatte uansett, spørsmålet nå er om de får en ny arbeidsgiver, sier bostyrer Håvard Wiker til E24, som først meldte om konkursen.

Wiker sier til E24 at  det er usikkert om driften kan fortsette, og at de nå forsøker å finne en kjøper av konkursboet. 

Jacobsen Elektro Holding hadde en omsetning på 532 millioner kroner og et årsresultat på minus 96 millioner kroner i 2017, som er det siste tilgjengelige regnskapet.

Selskapet har hatt nesten 600 millioner kroner i gjeld. Som Energiteknikk tidlgiere har omtalt, ba selskapet om tvangsakkord 16. oktober etter at frivillige gjeldsforhandlinger ikke førte frem.

Bakgrunnen for de økonomiske problemene at selskapet ble tappet for flere hundre millioner kroner, som ble overført til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS.

Selskapet har hatt om lag 65 ansatte. Energiteknikk skrev nylig  at 33 ansatte i selskapet – så og si hele service og tjenesteavdelingen - hadde sagt opp jobbene sine og skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.