Programvarehuset Powel har utviklet en tjeneste som vil effektivisere arbeidet til strøminstallatører. Dette vil også komme strømkundene til gode. Foto: iStock

Automatisk saksbehandling på sekunder

Automatiserte nettmeldinger skal redusere saksbehandlingstiden fra rundt 14 dager til noen få sekunder.
Mandag, 4 november, 2019 - 11:19

Det er teknologi utviklet av Powel som gjør dette mulig, en tjeneste som ikke bare skal effektivisere arbeidet til strøminstallatører, men også komme strømkundene til gode, ifølge en pressemelding fra Powel.

Ifølge pressemeldingen er tjenesten utviklet i samarbeid med TrønderEnergi Nett, og skal gjøre det mulig med automatisk godkjenning av enkelte typer nettmeldinger på lavspenningsnettet, med kraftig redusert behandlingstid.

- I dag er gjennomsnittlig saksbehandlingstid cirka 14 dager. Med den nye løsninger vil godkjenningen gjøres digitalt på få sekunder, sier prosjektleder i Powel, Eirin Bye.

Etter en lengre utviklingsprosess ser nå TrønderEnergi Nett fram til å ta i bruk tjenesten. De ønsker også å videreutvikle tjenesten slik at flere og mer komplekse nettmeldinger kan automatiseres, fremgår det av pressemeldingen.

- Vår ambisjon er selvbetjente installatører og montører ute i felt, som raskt får tilbakemelding via tjenesten. Vi ser fram til å teste ut systemet og forventer at saksbehandlingen og det daglige arbeidet for installatørene vil gå mye raskere enn før, sier Marius André Olsen, prosjektansvarlig for avdeling Nettdrift hos TrønderEnergi Nett.

På forsiden nå

Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.