Illustrasjonsfoto: Leif Jønsson/Mostphotos

Ny nordisk varslings­løsning for utilgjengelig kapasitet

Skal sikre aktørene lik og god markedsinformasjon.
Onsdag, 27 november, 2019 - 10:48

Statnett lanserer nå sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet en ny publiseringsløsning for varsling av utilgjengelig kapasitet i kraftmarkedet. Den nye løsningen, NUCS, skal både samle inn nordiske data for en felleseuropeisk transparensplattform og publisere informasjonen selv.

NUCS, som er en gratis tjeneste, skal gi aktørene i kraftmarkedet et samlet overblikk over hvilken kapasitet som ikke er tilgjengelig i det nordiske kraftsystemet.

– Dette er med på å sikre lik og god markedsinformasjon, også dersom flere kraftbørser etablerer seg i Norden, forteller direktør for system- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe i en melding på Statnetts nettside

Europeiske regler gir de systemansvarlige nettselskapene ansvar for å samle inn denne informasjonen.

Det er de systemansvarlige nettselskapene i Norden som har utviklet og skal drifte NUCS (Nordic Unavailability Collection System).

Tjenesten er i drift fra 3. desember og viser hvilken kapasitet innen transmisjon, produksjon og forbruk som ikke er tilgjengelig. Inntil nå har aktørene gitt og mottatt denne informasjonen via den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Reguleringen åpner for at andre selskaper kan tilby slik datainnsamling. Kraftbørser eller andre tredjepartstjenester for datainnsamling vil kunne være alternativer til NUCS, men de må godkjennes av de systemansvarlige nettselskapene, opplyser Munthe.

 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.