Illustrasjonsfoto: PeltonMan
ENERGITEKNIKK MENER

Tvilsomt om grunnrente­skatt

Mandag, 4 november, 2019 - 09:00

Rapporten fra kraftskatteutvalget har fått hard medfart. Energibransjen er opprørt over forslagene fra Sanderud-utvalget og at det ikke legger opp til lettelser i den tøffe beskatningen av vannkraften. Bransjen hadde forsiktige forhåpninger om dette. 

Ikke minst småkraftnæringen raser. – Hva gikk galt, Per Sanderud, spør daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga i et kraftfullt leserinnlegg i oktober-utgaven av bladet Energiteknikk.

Han mener ekspertutvalget har snublet i egen faglighet og levert et forslag som går mot sitt eget mandat. Oppdraget var å utløse mer fornybar kraft – ikke mindre, skriver Tveit.

Effektiv stopper

Poenget til de mange kritikerne av skatteforslaget er nettopp at det vil gjøre det ulønnsomt å bygge ut vannkraft. Utvalgets prinsipper om «samfunnsøkonomisk riktig utbygging» blir til hinder for å realisere prosjekter som i seg selv er lønnsomme, de må legges i skuffen som følge av grunn- renteskatten.

For småkraften er dette åpenbart. Forslaget fra utvalget om å gjeninnføre grunnrenteskatt for småkraftverk, i dette tilfelle på anlegg fra 1,5 MVA og oppover, vil sette en effektiv stopper for utbygging av de om lag 350 prosjektene som har fått konsesjon. Innføring av grunnrenteskatt vil også bety kroken på døra for mange av dagens småkraftverk rundt om i distrikts-Norge.  

Fjerning av grunnrenteskatten har vært den  største kampsaken for Småkraftforeninga, den var en gjenganger på Småkraftdagene i alle år, inntil foreningen lykkes å nå frem med sine krav overfor Høyre og FrP foran regjeringsskiftet i 2013. Det er lite trolig at Solberg-regjeringen vil ta den  politiske belastningen det vil være å gå tilbake  på det.

Overlever neppe

I stedet for at mange kraftverksprosjekter havner i skuffen, tror vi heller på at dette blir skjebnen til rapporten fra skatteutvalget. Alt tyder på at den ikke vil overleve en politisk behandling i Stortinget.

Ingen politiker være villig til å ofre en levedyktig næring på prinsippenes alter.

Det er også grunn til å merke seg de kraftige  reaksjonene fra distrikts-Norge på utvalgets forslag om å fjerne konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Den mektige LVK, Landssamanslutninga for vassdragskommunar, har stoppet tilsvarende velmente skatteutspill fra eksperter tidligere, det kan utvalgsmedlem, professor Jørn Rattsø,  fortelle mye om.

I en tid der klimatrusselen henger over hodene våre, trenger vi alle gode incentiver til å bygge mer fornybar kraft, ikke slike begrensninger som Sanderud-utvalget legger opp til.

Vannkraften fortjener noe bedre enn dette.

 

 

 

 

 

 

På forsiden nå

Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.
Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.