Wenche Teigland slutter i BKK. (Foto: BKK)

Wenche Teigland slutter i BKK

Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Tirsdag, 12 november, 2019 - 09:14

Wenche Teigland begynte i BKK i 2006 som konserndirektør for BKK Produksjon. Teigland er utdannet sivilingeniør og hadde bakgrunn fra blant andre Gasnor, ABB Offshore Systems og Aker Engineering før hun kom til BKK, ifølge en pressemelding fra BKK.

Etter 11 år som konserndirektør for BKK Produksjon har hun de siste to årene ledet BKK Nett AS i tillegg til å være en del av konsernledelsen. Begge selskapene har under Teiglands ledelse hatt en positiv utvikling og vekst med gode finansielle resultater, opplyses det i pressemeldingen.

– Det har vært en fantastisk reise i en viktig og spennende bransje. Men nå opplever jeg at tiden er moden for å søke nye utfordringer, sier Teigland i meldingen.

– Selv om avgjørelsen min om å slutte kom overraskende både på styret i BKK Nett AS og organisasjonen, er jeg glad for at vi har kommet fram til en avtale som gjør at jeg nå kan finne på noe annet. Hva det blir, vet jeg ikke. Men jeg gleder meg til å finne ut av det. Samtidig er det selvfølgelig vemodig å si farvel til kollegaer jeg har jobbet med i så mange år, sier 53-åringen.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.