I 2019 ble det installert 3,6 GW havvind i Europa. Dette er ny årlig rekord, ifølge WindEurope. Foto: Wind Europe

Europeisk havvind-rekord

Med 3,6 GW installert offshore havvind i 2019 ble det satt ny europeisk rekord.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 12:50

Ti nye havvindparker kom på nett i fem land. Med 1,7 GW sto Storbritannia for nesten halvparten av den installerte kapasiteten. Tyskland bidro med 1,1 GW, Danmark med 374 MW og Belgia med 370 MW, ifølge en pressemelding fra WindEurope.

Gjennomsnittlig størrelse på offshore-turbinene som ble installert i fjor var 7,8 MW. Ved Rotterdam ble det installert en turbin på 12 MW. Også vindparkene ble større. Fra 2010 til 2019 har gjennomsnittsstørrelsen på havvindparkene doblet seg fra 300 MW til over 600 MW, ifølge meldingen.

- Offshore havvind tok for alvor av i Europa i 2019. Auksjonsprisene viste at det nå er billigere å bygge havvind enn nye gass- og kullanlegg. Vi registrerer at flere regjeringer har øket ambisjonsnivået med utbygging av havvind. I fjor så vi 76 GW innen 2030. Nå er det nye estimatet på 100 GW, sier Giles Dickson, administrerende direktør i WindEurope.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.