Bildet viser legging av NSL utenfor England. Foto: Statnett

Første inntekter til Englands-kabelen er sikret

Strømkabelen North Sea Link mellom Norge og England er allerede sikret 100 millioner kroner i inntekter, nesten to år før kabelen settes i drift.
Onsdag, 12 februar, 2020 - 12:10

De første inntektene for strømkabelen North Sea Link (NSL) mellom Norge og England er allerede sikret, nesten to år før det som blir verdens lengste strømkabel under vann er ferdig. Inntekter fra det britiske kapasitetsmarkedet sikrer Statnett og deres britiske partner nær 100 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Statnett.

NSL (1400 MW) er under installasjon mellom Suldal i Rogaland og Blyth nær Newcastle i England. Den 720 km lange kabelen blir verdens lengste i sitt slag, og skal settes i drift i 2021.

- Det er positivt for lønnsomheten til NSL-kabelen at den kan delta i det britiske kapasitetsmarkedet, og det er jo hyggelig å notere de aller første inntektene allerede nå, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

North Sea Link er eid 50% av Statnett og 50% av britiske National Grid. Inntektene på kabelen deles likt, og over tid skal Statnetts inntekter bidra til redusert nettleie for norske kunder, ifløge Statnett.

Kabelleggingen er i rute, og strømretterstasjonene på begge sider er forventet å stå ferdige i løpet av året, opplyser Statnett.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.