Etter klage har OED halvert ilagt overtredelsesgebyr til Hålogaland Kraft Nett. Foto: Hålogaland Kraft

Hålogaland Kraft Nett får halvert overtredelses­gebyret

OED halverer overtredelsesgebyret Hålogaland Kraft Nett ble ilagt av NVE for brudd på nøytralitetsplikten.
Fredag, 7 februar, 2020 - 13:00

Olje- og energidepartementet har halvert overtredelsesgebyret som NVE ila  Hålogaland Kraft Nett (HKN), fra 500 000 kroner til 250 000 kroner. Gebyret ble ilagt som følge av NVEs vurdering om at HKN har brutt nøytralitetsplikten ved å håndtere informasjon på en måte som gjorde at integrert kraftleverandør kunne få konkurransefortrinn.

HKN bestrider ikke det faktiske forhold, men anførte i sin klage at hendelsen NVE har lagt til grunn for størrelsen på gebyret ikke står i forhold til skadevirkningene. NVE mente det sentrale ved overtredelsen er at HKN via Evenes Kraftforsynings (EK) nettside publiserte en direkte lenke til Hålogaland Kraft Kunde (HKK), som er HKNs søsterselskap for kraftomsetning.

Artikkelen er 297 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent. 

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.