Etter at høringen er avsluttet har regjeringen besluttet å ikke gå videre med Kraftskatteutvalgets innstilling. Foto: Tore Halvorsen

Ingen endringer i vannkraft­beskatningen

Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Tirsdag, 18 februar, 2020 - 16:01

Dette har regjeringen besluttet etter innspill fra kommunene og næringen. Kraftskatteutvalget pekte på flere viktige problemstillinger i dagens kraftverksbeskatning. Utvalgets rapport har vært på høring, og det har kommet inn mange høringssvar, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Vi har lyttet til både kommunene og næringen i denne saken, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Etter en helhetsvurdering har regjeringen kommet frem til at den ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

Kraftskatteutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2018 som oppfølging av Jeløya-plattformen. Utvalget la frem sin utredning 30. september 2019 i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. Utvalgets rapport har vært på høring med frist 1. januar 2020. Det har kommet inn om lag 350 høringssvar.

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.