Sammenlignet med 2018 doblet Skagerak Energi resultatet etter skatt i 2019. Foto: Tore Halvorsen

Skagerak doblet resultatet

Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
Mandag, 17 februar, 2020 - 08:55

I 2019 reduserte Skagerak Energi sin aksjeportefølje i Fjordkraft fra 29,7 prosent til 14,9 prosent. Det gir en betydelig engangseffekt på resultatet etter skatt. Salget gir en gevinst på 462 millioner kroner, men i tillegg påvirker endret verdsetting av de resterende aksjene resultatet med 831 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Skagerak Energi.

Brutto driftsinntekter fra egen kraftproduksjon (Skagerak Kraft AS) ble redusert med 6 prosent til 2 014 millioner kroner (2 153 millioner kroner) som følge av nedgang i kraftproduksjonen fra 5,8 til 4,9 TWh og lavere kraftpriser. Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge i 2019 ble 38,6 øre/kWh mot 41,5 øre/kWh i 2018.

Skagerak Nett fortsatte med et høyt investeringsnivå i 2019 og passerte 200 000 kunder. I september kjøpte Skagerak Energi Hjartdal Elverk hvor nettvirksomheten ble skilt ut og fusjonert med Skagerak Nett. De samlede investeringene i 2019 var på 953 millioner kroner, hvorav nettvirksomheten sto for 673 millioner kroner (tilsvarende 71% av de samlede investeringene), opplyses det i pressemeldingen.

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.