Sammenlignet med 2018 var strømprisene marginalt høyere i 2019. Foto: Tore Halvorsen

Stabilt høye strømpriser

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Torsdag, 13 februar, 2020 - 10:02

Høyere strømpriser i første halvdel av 2019, og da spesielt i første kvartal sammenlignet med året før, bidro til at strømprisen endte marginalt over nivået i 2018, ifølge en pressemelding fra SSB.

Den totale strømprisen for husholdninger var i gjennomsnitt 115,9 øre/kWh i 2019. Det er i underkant av 1 prosent høyere enn i 2018, og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,7 øre/kWh, nettleien 30 øre/kWh og avgifter 37,2 øre/kWh.

Husholdningene med variabel pris kontrakter hadde i gjennomsnitt den dyreste kontraktstypen i 2019 med en pris på 55,7 øre/kWh. Den laveste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. Prisen for disse kontraktene var 35,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, opplyses det i meldingen.

Videre fremgår det av SSB-meldingen at gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 44,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2019. Det er 0,3 øre/kWh lavere enn året før. Strømprisene for industri, eksklusiv kraftintensiv industri gikk noe ned fra 2018 til 2019, men lå fortsatt på et høyt nivå historisk sett. Gjennomsnittsprisen i 2019 var 42,7 øre/kWh.

Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie til kraftintensiv industri var 32,2 øre/kWh i 2019. Til sammenligning var denne strømprisen 31,6 øre/kWh i 2018.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.