EL og IT Forbundet vil avvente erfaringer med allerede vedtatte utenlandsforbindelser, før NorhConnect-kabelen mellom Norge og England konsesjonsbehandles. Foto: Statnett

El og IT forbundet vil utsette konsesjon til NorthConnect

El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Fredag, 14 februar, 2020 - 10:23

Statnett har for tiden to mellomlandsforbindelser under bygging. En til Tyskland og en til England. I sin høringsuttalelse om NorthConnect mener forbundet at ytterligere utenlandsforbindelser ikke bør bygges nå. Konsesjonsbehandlingen bør avventes til det er høstet erfaringer med de som allerede er vedtatt og under bygging.

NorthConnect-kabelen eies blant andre av Agder Energi, Lyse, E-CO og Vattenfall. EL og IT Forbundet mener at mellomlandsforbindelsen skal være eiet og driftes av Statnett alene. Med det er ansvaret for hele sentralnettet, inkludert mellomlandsforbindelsene, trygt plassert hos en statlig systemansvarlig, som setter brukernes behov først, understrekes det i høringsuttalelsen.

Andre aktører skal ikke drifte kraftkabler til utlandet,  uavhengig av om eierskapet til selskapene bak prosjektet er privat eller offentlig, fremholder forbundet. Flaskehalsinntektene fra mellomlandsforbindelser skal fortsatt i sin helhet tilfalle Statnett, slik at pengene kan brukes til oppgradering av sentralnettet. Det er viktig for å holde nettleien lavest mulig, slår EL og IT Forbundet fast i høringsuttalelsen.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.