- Vi ser blant annet at kraftleverandørenes markedsføring og uklare avtalevilkår bidrar til forvirring og misforståelser for forbrukerne, sier NVE-sjef Kjetil Lund i en pressemelding. Arkivfoto: Øyvind Lie

NVE: «Noen avtaler er priset urimelig høyt»

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
Onsdag, 12 februar, 2020 - 13:37

Markedet er uoversiktlig, og noen avtaler er priset urimelig høyt, heter det i en pressemelding fra RME, hvor myndigheten varsler tiltak.

Avtalefrihet legger til rette for innovative produkter på godt og vondt, påpeker RME. Myndigheten ser avtaler som skal hjelpe kunder å kontrollere og tilpasse forbruket sitt til svingende priser, men ser også avtaler som «kanskje først og fremst gagner kraftleverandøren».

Slike avtaler kan for eksempel være avtaler med høyt påslag eller velkomsttilbud som raskt fører til at kundene får en dyrere avtale enn de i utgangspunktet signerte.

- I dag har vi en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler. Det kan føre til et mindre effektivt strømmarked. Vi vil derfor vurdere tiltak for å bedre effektiviteten i markedet til beste for forbrukerne, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, i meldingen.

- Reguleringsmyndigheten for energi vil arbeide tettere med Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet for å identifisere de viktigste problemstillingene i dagens marked, og se regelverkene under ett. Vi ser blant annet at kraftleverandørenes markedsføring og uklare avtalevilkår bidrar til forvirring og misforståelser for forbrukerne, sier Lund.

Tall fra SBB for 3. kvartal 2019 viser at 76 prosent strømmen til husholdningene ble solgt gjennom kontrakter tilknyttet spotprisen, mens henholdsvis 22 prosent og 2 prosent ble solgt gjennom variabel- og fastpriskontrakter.

En vanlig husholdningskunde, sparte i 2019  ifølge RME 1000-2000 kroner på å velge en spotpriskontrakt fremfor en variabel priskontrakt. I perioden 2015 – 2019 har variabel priskontrakter i snitt vært dyrere enn spotpriskontrakter.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.