Energiminister Tina Bru. Foto: Øyvind Lie

Bru: Ikke tilstrekkelig grunnlag for NorthConnect-behandling

Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Onsdag, 25 mars, 2020 - 13:17

Oppdatert med kommentar fra NorthConnect.

Olje- og energidepartementet har informert NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken. Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, skriver OED i en pressemelding.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt en samlet vurdering av søknadene fra NorthConnect om konsesjoner for å kunne etablere en 1400 megawatt strømkabel mellom Norge og Skottland, som viste at kabelen var samfunnsøkonomisk lønnsom.

I høringen anbefalte Statnett at kabelen å vente med konsesjonsbeslutningen blant annet på grunn av usikkerhet om framtidige systemdrifts- og markedsforhold, og først få driftserfaringer med de to nye utenlandskablene som er under bygging. Samtidig har det blitt klart at flertallet i Stortinget er mot å gi konsesjon til kabelen nå. Bru har vært positivt innstilt til prosjektet, men sier nå altså nei i denne omgang.

Vil høste erfaringer

– Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever. Først må vi høste erfaringer med virkningen på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, sier Bru i en pressemelding.

I tillegg til de to kraftkablene som allerede er under bygging, bygges det nå ut mye uregulerbar vindkraft i Norge, Norden og Europa, mens regulerbar fossil kraftproduksjon legges ned, påpeker OED. Samtidig elektrifiseres energibruken. Med endringene i kraftsystemet blir også systemdriften mer utfordrende i tiden som kommer, undertreker Bru, slik også Statnett gjorde.

– Kraftutveksling med landene rundt oss er både bra og nødvendig. Det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I dette bildet er NorthConnect et interessant prosjekt. Men med endringene vi ser i kraftsystemet idag, og som vil komme de nærmeste årene, har vi ikke nok kunnskap nå til å vite om fordelene ved prosjektet oppveier ulempene for allmenne og private interesser som blir berørt. Med andre ord er dette verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier Bru.

Skal snakke med eierne

NorthConnect-organisasjonen har ennå ikke avgjort hva de nå vil gjøre videre.

– NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som ifølge NVE vil skape verdier for det norske samfunnet på over 8 milliarder kroner. Samtidig vil NorthConnect bidra til store reduksjoner i utslippene av klimagasser. Sammen med våre eiere vil vi nå vurdere hva meldingen fra departementet innebærer for prosjektet, sier kommunikasjonssjef Lars Nermoen i NorthConnect til Energiteknikk.

Prosjektet er eid av Lyse, Hafslund E-CO, Agder Energi og svenske Vattenfall. Planen har fram til nå vært å sette den i drift i 2024.

Lyse-sjef Eimund Nygaard gikk tidligere i dag, før beslutnignen ble kjent, ut i Energiteknikk og argumenterte for at NorthConnect ville være et bra tiltak for å skape aktivitet i økonomien etter korona-krisen.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.