Foto: Peter Tubaas/ABB

Korona presser strømprisen mot laveste nivå på 20 år

Store prisbevegelser.
Onsdag, 25 mars, 2020 - 15:16

Tiltakene i forbindelse med korona-pandemien fortsetter å prege markedene verden over. Mye tilsier at det kan ta tid før det er kontroll på smitten og samfunnet kan bevege seg mot normalen. Spesielt nå hvor alt er veldig usikkert, reagerer markedene med frykt, og prisbevegelsene blir store, i alle retninger, skrier Entelios i en markedskommentar.

Markedet forventer svakere økonomi, og dermed også svakere industrisektor. Det preger råvareprisene og dermed også strømprisene i Europa. Prisen for kull, olje, gass og utslippsrettigheter, har falt kraftig den siste tiden. Det er med å presse prisforventningen for strømprisen i Europa, noe som igjen er med å smitte over på de nordiske prisene.

Sist uke fikk vi årets laveste ukes snittpris i spot. Lavere ukespris har vi ikke sett siden sommeren 2015. Allerede denne uken forventer markedet ifølge Entelios at prisen skal sette ny bunnrekord, kanskje laveste ukespris vi har sett siden 2000.

Terminprisene er også under hardt press. Kontrakten for neste år kan nå sikres på det laveste nivået også siden 2000.

Årskontrakten for 2021 ble handlet til 20,90 euro/MWh, riktignok til en høy eurokurs målt i norske kroner.

«Den videre uroen i markedet gjør det usikkert om prisene skal fortsette nedover eller finne støtte her. Videre utvikling i koronakrisen vil være helt avgjørende på hvilken vei dette går», ifølge Entelios.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.