Illustrasjonsfoto: Andritz Hydro
ENERGITEKNIKK MENER

Lokale karantene­regler må bort

Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
Torsdag, 26 mars, 2020 - 12:50

60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter har byggeprosjekter som forsinkes av smitteverntiltak, ifølge en NHO-undersøkelse. Den viktigste årsaken til forsinkelsene er lokale og kommunale karanteneregler.

Som Energiteknikk har omtalt, kom ikke folk fra Østlandet inn i Høyanger kommune for å tørrteste turbinen i Østerbø kraftverk, som er i ferd med å bli ferdigstilt.

Hafslund E-COs kraftverk i Tolga i Østerdalen har hatt problemer med tilgang på personell som følge av kommunale karanteneregler, fordi folk som krysser kommunegrenser mange steder blir pålagt to uker i karantene.

Regjeringen har anbefalt kommunene å ikke innføre egne karanteneregler. Noe forbud mot slike regler har det derimot ikke kommet. Enn så lenge kan kommuneleger og ordfører oppføre seg som tidligere tiders småkonger, uten krav om å se helheten i sine beslutninger.

Hele 124 kommuner i 8 fylker har ifølge justis- og beredskapsminister Monica Mæland nå lokale reiserestriksjoner.

Vi står nå i en nasjonal dugnad for å bekjempe korona-trusselen. Kampen kan bli lang og kostbar. Den vil ikke bare koste liv, men også penger for å redde liv. Da kan ikke verdiskapingen stoppe helt opp. Kraftbransjen er en viktig sektor for norsk verdiskaping. Kraftverk må derfor få bygges med mindre det finnes godt begrunnede vurderinger som tilsier at risikoen ved arbeidet er urimelig stor.

Det er viktig at ikke næringslivet rammes av vilkårlige hindringer fordi lokale myndigheter uten ansvar for helheten eller krav til grundig begrunnelse har bestemt at grensen til deres kommune ikke får krysses.

Regjeringen understreket tirsdag at alle smitteverntiltak må være forholdsmessige, og at det ikke er tilfelle i dag. Den kunngjorde at den jobber med en felles nasjonal veileder for hvilke tiltak som er lovlige.

Den veilederen bør komme raskt. Den bør dessuten ikke være kun en veileder, men inneholde klare forbud mot vilkårlige inngrep som ikke har noen overordnet, helhetlig begrunnelse.

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.