Illustrasjonsfoto: Andritz Hydro
ENERGITEKNIKK MENER

Lokale karantene­regler må bort

Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
Torsdag, 26 mars, 2020 - 12:50

60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter har byggeprosjekter som forsinkes av smitteverntiltak, ifølge en NHO-undersøkelse. Den viktigste årsaken til forsinkelsene er lokale og kommunale karanteneregler.

Som Energiteknikk har omtalt, kom ikke folk fra Østlandet inn i Høyanger kommune for å tørrteste turbinen i Østerbø kraftverk, som er i ferd med å bli ferdigstilt.

Hafslund E-COs kraftverk i Tolga i Østerdalen har hatt problemer med tilgang på personell som følge av kommunale karanteneregler, fordi folk som krysser kommunegrenser mange steder blir pålagt to uker i karantene.

Regjeringen har anbefalt kommunene å ikke innføre egne karanteneregler. Noe forbud mot slike regler har det derimot ikke kommet. Enn så lenge kan kommuneleger og ordfører oppføre seg som tidligere tiders småkonger, uten krav om å se helheten i sine beslutninger.

Hele 124 kommuner i 8 fylker har ifølge justis- og beredskapsminister Monica Mæland nå lokale reiserestriksjoner.

Vi står nå i en nasjonal dugnad for å bekjempe korona-trusselen. Kampen kan bli lang og kostbar. Den vil ikke bare koste liv, men også penger for å redde liv. Da kan ikke verdiskapingen stoppe helt opp. Kraftbransjen er en viktig sektor for norsk verdiskaping. Kraftverk må derfor få bygges med mindre det finnes godt begrunnede vurderinger som tilsier at risikoen ved arbeidet er urimelig stor.

Det er viktig at ikke næringslivet rammes av vilkårlige hindringer fordi lokale myndigheter uten ansvar for helheten eller krav til grundig begrunnelse har bestemt at grensen til deres kommune ikke får krysses.

Regjeringen understreket tirsdag at alle smitteverntiltak må være forholdsmessige, og at det ikke er tilfelle i dag. Den kunngjorde at den jobber med en felles nasjonal veileder for hvilke tiltak som er lovlige.

Den veilederen bør komme raskt. Den bør dessuten ikke være kun en veileder, men inneholde klare forbud mot vilkårlige inngrep som ikke har noen overordnet, helhetlig begrunnelse.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.