Etter årsmøte 2020 trer representanter for Statkraft og Multiconsult inn i styret til vindkraftforeningen Norwea. Foto: Fosen Vind

To nye styre­medlemmer i Norwea

Olav Hetland fra Statkraft og Heikki Eidsvoll Holmås fra Multiconsult er valgt som nye styremedlemmer i vindkraftforeningen Norwea.
Onsdag, 25 mars, 2020 - 09:53

Årsmøte 2020 i Norwea ble, på grunn av korona-krisen, 17. mars gjennomført som videokonferanse med styrevalg og behandling av andre vedtakssaker, opplyser Norwea i en melding.

- Koronasituasjonen preger hele landet inklusive vår bransje nå. Men vindkraft kan på både kort og lengre sikt bidra til å sikre økonomisk aktivitet – direkte gjennom store byggeprosjekter nå, og indirekte ved å sikre kraftforedlende industri tilgang på kraft til konkurransedyktige priser, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

Det nye styret består av følgende medlemmer:

Styreleder: Peter Aall Simonsen (Simonsen Vogt Wiig)
Styremedlem: Olav Rommetveit (Zephyr)
Styremedlem: Olav Hetland (Statkraft)
Styremedlem: Heikki Eidsvoll Holmås (Multiconsult)
Styremedlem: Marcus Landelin (Eolus)
Styremedlem: Tormod Eggan (TrønderEnergi)
Styremedlem: Trine Ulla (Equinor)
Styremedlem: Kresten Ørnbjerg Christensen (Vestas)

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.