Etter årsmøte 2020 trer representanter for Statkraft og Multiconsult inn i styret til vindkraftforeningen Norwea. Foto: Fosen Vind

To nye styre­medlemmer i Norwea

Olav Hetland fra Statkraft og Heikki Eidsvoll Holmås fra Multiconsult er valgt som nye styremedlemmer i vindkraftforeningen Norwea.
Onsdag, 25 mars, 2020 - 09:53

Årsmøte 2020 i Norwea ble, på grunn av korona-krisen, 17. mars gjennomført som videokonferanse med styrevalg og behandling av andre vedtakssaker, opplyser Norwea i en melding.

- Koronasituasjonen preger hele landet inklusive vår bransje nå. Men vindkraft kan på både kort og lengre sikt bidra til å sikre økonomisk aktivitet – direkte gjennom store byggeprosjekter nå, og indirekte ved å sikre kraftforedlende industri tilgang på kraft til konkurransedyktige priser, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

Det nye styret består av følgende medlemmer:

Styreleder: Peter Aall Simonsen (Simonsen Vogt Wiig)
Styremedlem: Olav Rommetveit (Zephyr)
Styremedlem: Olav Hetland (Statkraft)
Styremedlem: Heikki Eidsvoll Holmås (Multiconsult)
Styremedlem: Marcus Landelin (Eolus)
Styremedlem: Tormod Eggan (TrønderEnergi)
Styremedlem: Trine Ulla (Equinor)
Styremedlem: Kresten Ørnbjerg Christensen (Vestas)

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.