NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Lie

RME lyser ut prosjekter for drøye fem millioner kroner

– Et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter.
Mandag, 23 mars, 2020 - 13:44

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) trenger konsulentbistand til syv prosjekter som skal bidra til et effektivt energisystem.

- Vi er inne i en tid hvor veldig mange bedrifter har det tøft og mange må permittere ansatte. Vi har klare utredningsoppdrag for næringslivet – og de ønsker vi å gå ut med nå. Våre oppdrag betyr ikke så mye i den store sammenhengen, men er et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding på NVEs nettside.

Disse prosjektene vil RME lyse ut i løpet av våren:

1.    Metode for å fastsette Statnetts kostnadsnorm fra 2021 som gir sterkere insentiver til kostnadseffektivitet

Bakgrunnen for oppdraget er at Statnett har noe svakere insentiver til kostnadseffektivitet enn de andre norske nettselskapene. RME vil vurdere om de kan styrke dette gjennom en annen metode for fastsettelse av kostnadsnormen. Tilbyder skal utforske alternative metoder, hvilke data som kreves og hvordan metoden virker inn på insentivene for Statnett, når man ser på hele inntektsreguleringen.

2.    Nytt eksogent mål for etterspørsel av elektrisitet til bruk i modeller for måling av nettselskapers effektivitet

RME ønsker å utvikle en variabel som kan kombinere etterspørsel etter elektrisitet og distansen som elektrisiteten må fraktes i én variabel. RME tror en slik variabel effektivt kan fange transportoppgaven som nettselskapene utfører.

3.   Sikkerhetsstillelse ved gjennomfakturering

I dagens regulering av gjennomfakturering må kraftleverandøren stille sikkerhet til nettselskapet for nettleien. Dette utgjør en kapitalbinding for kraftleverandøren. RME planlegger en utredning av hvordan risikoen for manglende betaling fra kraftleverandør til nettselskap kan håndteres på en mer kostnadseffektiv måte.

4.      Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked

Sluttbrukere opplever i dag en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler når de skal kjøpe strøm. RME planlegger en utredning av aktuelle endringer i regulering og eventuelt andre tiltak, som kan bidra til et mer effektivt sluttbrukermarked.

5.      Analyse av konsekvenser ved eventuelle transmisjonsretter på utenlandskablene

Kommisjonsforordningen FCA har transmisjonsretter som standardløsning i terminmarkedet, samtidig som FCA åpner opp for unntak fra standardløsningen og gir mulighet til at man bruker andre metoder for å gi tilstrekkelige prissikringsmuligheter. I vurderingen av ulike handelsløsninger for norske kabler til utlandet ønsker RME å forstå konsekvensene av en eventuell innføring av transmisjonsretter.

6.      Nye krav til nettselskap

RME ønsker en utredning som ser nærmere på hva som kan være aktuell utvikling i reguleringen av tilknytning av nye kunder.

7.      Prosumenter

Dagens regulering gir prosumenter rett på å bruke kapasiteten i hovedsikringen både til uttak og innmating av energi. Mye innmatet energi fra mange prosumenter kan skape lokale utfordringer for nettdriften, og som følge av dette kan man få økte kostnader i investering og drift i tiden fremover. RME vil lyse ut et prosjekt der det gjennomføres analyser av denne problemstillingen. 

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.