Illustrasjonsfoto: Statkraft

Stadfester planendring for Okla vindkraftverk

Bygger færre turbiner.
Tirsdag, 24 mars, 2020 - 15:47

Departementet har i dag stadfestet NVEs vedtak om planendring for Okla vindkraftverk. Olje- og energidepartementet ga i desember 2013 konsesjon til å bygge og drive vindkraftverket. Konsesjonæren er nå Falck Renewables Vind AS.

Planendringene ble godkjent av NVE i juni 2019, men vedtaket ble påklaget av flere grunneierlag, lokalt jakt- og fiskelag, lokalt turlag og Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Planendringene innebærer at antall vindturbiner reduseres fra seks til fem. En ny turbintype  endrer turbinhøydene og  utvider planområdet noe som følge av vingesveip. Kildestøyen blir litt redusert. Den interne veitraseen er kortet ned på. De negative virkningene for natur og miljø blir ifølge OED mindre med de endrede planene, og det skal ikke ha fremkommet opplysninger om nye negative virkninger som ikke er vurdert tidligere.

Et innbygger-initiativ fra Stad kommune har fulgt saken. Arbeidsgruppa for initiativet har påklaget NVEs endringsvedtak, men har også begjært omgjøring av selve konsesjonsvedtaket fra desember 2013. Departementet konkluderer med at arbeidsgruppa ikke har fremmet argumenter som ikke var kjent eller har blitt behandlet tidligere i konsesjonsprosessen.

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.