Lyse-sjef Eimund Nygaard tror de fleste i kraftbransjen ønsker å ta samfunnsansvar og holde hjulene gang ved å ha jevn aktivitet. Foto: Lyse

Tror ikke korona-krisen stopper investeringene

Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Onsdag, 25 mars, 2020 - 10:32

Korona-viruset har ført til at kraftbransjen har giret ned og konsentrerer seg om forsyningssikkerheten. Vi kan stå foran en skikkelig økonomisk nedtur, og kraftprisen har stupt.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse forteller at selskapet på grunn av virussituasjonen akkurat nå ikke gjør på vannnkraftsiden enn det som er absolutt lovpålagt, for eksempel damrehabilitering.

Holder hjulene i gang

Samtidig forsøker selskapet å holde hjulene i gang.

– Som en samfunnsansvarlig bransje tror jeg de fleste ønsker å holde hjulene i gang, med å holde jevn aktivitet.

Nygaard tror ikke virussituasjonen og de svært lave kraftprisene vi ser nå, vil være avgjørende for investeringer i stor vannkraft i tiden fremover.

– Jeg tror verken korona eller de lave prisene har så enormt store innvirkninger på dette. Ingen tar jo investeringsbeslutning på korte prisrekker, sier Nygaard til Energiteknikk.

Ikke grunn til panikk

– Hvor langsiktig ser dere når dere tar investeringsbeslutninger?

– I utgangspunktet 30 år. Men levetiden på et vannkraftverk er 60-70 år, kanskje 80-100, avhengig av hva slags deler det er. Du legger inn usikkerhet i kalkyler når du lager prognoser. Rentenivået har dessuten gått ned, og det betyr i utgangspunktet at avkastningskravet kommer ned også. Det kan bidra til at anleggene blir noe mer lønnsomme, sier Lyse-sjefen.

– Så leverandørene har ikke grunn til panikk?

– Nei, jeg tror ikke det er grunn til panikk. Det kan godt hende at det kommer en usikkerhet inn i markedet som gjør at noen utsetter litt. Men det er ikke det kortsiktige, verken korona eller de lave prisene som kommer til å bestemme dette, sier Lyse-sjefen, som også er styreleder i Energi Norge.

Etterlyser skatte-endringer

Avgjørende er derimot de langsiktige rammebetingelsene.

– Det grunnleggende for oss er det store kraftoverskuddet i det nordiske markedet, som selvfølgelig i den grad det påvirker de langsiktige prisprognosene vil kunne bremse på utviklingen. Men det som nå er den store bremsen, er jo grunnrenteskatt, for de større anleggene. Den vil jo føre til bråstopp, det er ingen som tar store investeringsbeslutninger nå med den store usikkerheten som ligger i skatteregimet. Det er det som er det viktigste parameteret. På kort og mellomlang sikt er jeg er ikke veldig optimistisk til at det blir veldig mye store utbygginger, med mindre det skjer endringer i skatteordningene, sier Nygaard.

– Bør man kanskje nå gjøre noe med skattene for å motvirke den økonomiske nedturen koronakrisen fører med seg?

– Ja, jeg tror det kunne vært et stimuli som skal til, og som ikke hadde kostet staten noe særlig, og som hadde gitt et kraftfullt signal til bransjen. Og finnes det noe område hvor Norge har et større konkurransefortrinn enn innen vannkraft? Det er klart det er på det området vi bør begynne.

Lempe på vernekrav

– Sikter du da til eksisterende store kraftverk som må oppgraderes, og hvor man har mulighet til å øke produksjonen og få mer fleksibilitet?

– Ja, det er nok det, jeg tror ikke det er så mye nytt. Hvis du virkelig skulle satt i gang dette, ville det være en kombinasjon av å gjøre noe med grunnrentebeskatningen, samtidig som du lemper på noen av vernekravene i vassdragene som man anser som minst skadelige. Da tror jeg du kunne utløst en mengde investeringer, gitt at det ikke ble stoppet av det store kraftoverskuddet. Hvis du hadde klart å kombinere det med for eksempel NorthConnect, slik at du var sikker på å ha et marked, spesielt for regulerbar vannkraft, tror jeg du kunne laget en pakke som ville betydd både betydelige investeringer og mange arbeidsplasser.

– Så det blir da feil tidspunkt å skrinlegge NorthConnect nå?

– For meg som fagperson har det fremstått som underlig fram til nå. Jeg skjønner at dette er politikk på høyeste nivå. Men de som uttaler seg, gjør det ofte på svært sviktende grunnlag. Nå fremstår det enda mer underlig å stoppe prosjektet, sier Nygaard.

Lyse er en av NorthConnects eiere, sammen med Vattenfall, Hafslund E-CO, og Agder Energi.

Like etter at Energiteknikk intervjuet Nygård kunngjorde energiminister Tina Bru at NorthConnect settes på vent fordi de ikke skal ha godt nok grunnlag til å behandle søknaden. 

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.