Målet med FoU-prosjektet, som blant andre Norconsult står bak, er å gjøre det tryggere å være i og i nærheten av vindkraftparker på vinteren. Foto: Norconsult

Vil redusere risiko for iskast fra vindturbiner

Iskast fra vindturbiner kan være farlig. Nå skal et forskningsprosjekt gjøre det tryggere å ferdes i eller i nærheten av vindkraftparker om vinteren.
Fredag, 20 mars, 2020 - 14:12

Et nytt forskningsprosjekt i regi av Norconsult, Meteorologisk institutt, Statnett og Zephyr, skal bidra til mer presise beregninger av risiko for iskast fra vindturbiner. Prosjektet har fått 2,6 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Totalbudsjettet er 5,2 millioner kroner. Prosjektet, som løper over tre år, skal være ferdig sent i 2022, ifølge en pressemelding fra Norconsult.

I perioder med lav temperatur og tåke eller regn i luften kan det dannes is på vindturbiner. Dette gjelder i alle vindkraftparker i kaldt klima. Selv om risikoen for skade er svært lav, kan isen falle ned eller slynges fra vindturbinen og potensielt treffe mennesker, dyr, kjøretøy eller bygg i nærheten. Sannsynligheten for at noen av disse skal bli truffet av iskast er veldig lav, men om det skjer kan det føre til alvorlige skader, påpekes det i pressemeldingen.

Artikkelen er 312 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent. 

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..

På forsiden nå

Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Utnevnt til statssekretær i OED.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.
Får støtte fra Energi Norge.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
KS Bedrift Energi er derimot fornøyd.
Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.
Stavangerregionen Havn og Lyse vil etablere et felles selskap som skal lage løsninger for å lade hurtigbåter ved kai, og legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.
Erlend Jordal (40) er engasjert som politisk rådgiver for olje- og energiminister Tina Bru.
Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Advarer samtidig mot at fjerning av elavgiften kan føre til konkurser innen varmepumper, solkraft og energieffektivisering.