Illustrasjonsfoto: Ilja Hendel/Nord Pool

Åpner for flere kraftbørser

Fra 3. juni.
Tirsdag, 12 mai, 2020 - 13:13

Implementeringen av det nordiske prosjektet for markedskobling for flere kraftbørser, Nordic Multi-NEMO Day Ahead Market Coupling, er nå i sluttfasen. Den 3. juni åpner Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden for markedskobling med flere kraftbørser. 

– Dette vil gi aktørene i det nordiske kraftmarkedet mulighet til å velge mellom flere kraftbørser, sier direktør for System og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe, i en pressemelding.

Det legges til rette for at flere kraftbørser (Nominated Electricity Market Operator (NEMO)) kan tilby sine produkter i hvert budområde i det nordiske kraftmarkedet. Det endrer verken allokering av kapasitet eller prissetting hos kraftbørsene, men aktørene i kraftmarkedet kan velge mellom flere børser.

En omfattende testfase er nå ferdigstilt, med vellykket testing også på europeisk nivå, ifølge Statnett. Åpningen 3. juni forutsetter imidlertid at både utviklingen av koronapandemien og arbeidet med den tekniske ferdigstillelsen gjør det tilrådelig, understreker Statnett.

Lanseringen blir fulgt av en to ukers prøveperiode. Under prøveperioden vil det være mulig å gå tilbake til dagens løsning, slik at man har et sikkerhetsnett i tilfelle det skulle oppstå alvorlige problemer.

Norden blir den andre regionen i Europa som legger til rette for konkurranse mellom kraftbørser. Dette er i tråd med europeisk regelverk om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering i kraftsystemet. 

Fire systemansvarlige nettselskaper; Statnett, Fingrid, Svenska kraftnät og Energinet, og tre kraftbørser; Nord Pool EMCO, EPEX SPOT og Nasdaq deltar i prosjektet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.