Foto: Fjordkraft

Fjordkraft fortsetter fremgangen

Ikke rammet av krona-pandemien.
Torsdag, 14 mai, 2020 - 07:43

Fjordkraft Holding ASA fikk et justert driftsresultat på 238 millioner kroner i 1. kvartal i år, mot 182 millioner kroner i samme periode i fjor. Det er en økning på 31 prosent, skriver selskapet i en pressemelding.

Netto driftsinntekter i 1. kvartal steg med 27 prosent til 481 millioner kroner, opp fra 378 millioner kroner i 2019.

Lite påvirket

Resultat før skatt per 1. kvartal i år ble 236 millioner kroner, opp fra 173 millioner krooner foregående år.

– Hele næringslivet befinner seg i en uvanlig situasjon som følge av Covid-19, men strømforbruket synes relativt lite påvirket og lønnsomheten i kvartalet har vært meget god, sier administrerende direktør Rolf Barmen i Fjordkraft Holding ASA.

Solgt volum i kilowattimer er redusert med 6 prosent sammenliknet med i fjor.

– Årsaken er først og fremst høyere utetemperatur enn i 2019, deretter noe endret kundesammensetning i bedriftsmarkedet og Covid-19-effekt for enkelte bransjer, sier Barmen.

God magasinfylling, store snøressurser i fjellet og mye vindkraftproduksjon i kombinasjon med lav oljepris har gitt historisk lave kraftpriser for årstiden.

Forventer svekket betalingsevne

Så langt har næringslivets betalingsevne vært meget god, men selskapet forventer å merke noe effekt i bedriftsmarkedet utover i året av at betalingsevnen kan påvirkes av Covid-19, opplyser Fjordkraft.

Den sterke veksten i antallet mobilkunder fortsetter og selskapet har vokst med over 10.000 mobilkunder i løpet av 1. kvartal i år.

Fjordkraft passerte ved utgangen av 1. kvartal 110.000 mobilkunder i privatmarkedet og er med det den største tjenestetilbyderen av mobiltelefoni i det norske markedet uten eget nett, opplyser selskapet selv.

Fjordkraft leverer strøm til om lag 1,4 millioner mennesker gjennom nærmere 622.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. TrøndelagKraft AS er et datterselskap i Fjordkraft-konsernet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.