Testsenteret på Mongstad. Foto: TCM Mongstad

Foreslår 50 millioner mer til TCM Mongstad

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
Tirsdag, 12 mai, 2020 - 10:57

I mars ble staten og de industrielle selskapene enige om en ny driftsavtale for perioden fra utløpet av gjeldende avtale i august 2020 og ut 2023. Avtalen legger til rette for økt industri­deltakelse og -finansiering. Forslaget i revidert nasjonalbudsjett bidrar ifølge regjeringen til å sikre den videre driften.

– Demonstrasjon av fangstteknologi i industriell skala på TCM er en viktig del av regjeringens strategi for CO₂-håndtering. Teknologisenteret bidrar sterkt til utviklingen av denne teknologien som et nødvendig, globalt klimatiltak. Derfor foreslår regjeringen 50 millioner kroner mer til den videre driften av teknologisenteret, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Planleggingen av et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering står også sentralt i strategien. Avgjørelsen om å videreføre driften av teknologisenteret på Mongstad er uavhengig av arbeidet med en investeringsbeslutning for fullskalaprosjektet.

– Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Regjeringen legger ned et stort arbeid med å følge opp ambisjonen. Teknologisenteret på Mongstad bidrar med viktig kunnskap i dette arbeidet, fortsetter Bru.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM)  ble åpnet i 2012. Det ligger i Alver kommune i Vestland fylke, og drives av statsforetaket Gassnova og selskapene Equinor, Shell og Total.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.