Monomaster i ferieparadiset

Estetikk, sårbar natur og verdifulle industriminner er noen av utfordringene Elvia har møtt når de bygger ny 132 kV-linje fra Kråkerøy til Hvaler.
Mandag, 4 mai, 2020 - 08:08

Å prosjektere og installere nye kraftledninger på Hvaler er ikke like bekymringsløst enkelt som å flanere barbeint over solvarme svaberg en sjøsalt sommerdag. Topografien gjør at det ikke skal veldig høye master til før de sees av fredsæle fastboende og bråsinte hytteeiere over det meste av de ettertraktede ferieøyene. Det finnes nesten ikke jordsmonn til å grave ned en jordkabel, og svært strenge miljøbestemmelser setter store begrensninger for hvor store anleggsmaskiner man kan bruke. Dessuten er øyriket fullt av industriminner fra de tider da hvalergranitten var blant de mest etterspurte fasadematerialene i Europa.

På toppen av det hele kommer utfordringene fra koronaepidemien når byggeperioden skal være på sitt mest hektiske nå i 2020.

 • Hva: Nærmere 18 kilometer lang 132 kV forbindelse mellom Kråkerøy (Kråkerøybrua) og Hvaler (Rød, Asmaløy). 10,5 km kabelanlegg, 7 km ledning og 350 m sjøkabel
 • Tidsrammer: Høsten 2019– høsten 2020. Planleggingen startet 2010, opprydning og etterarbeid skal være ferdig før sommeren 2021
 • Budsjettrammer: Snaut 250 millioner kroner
 • Arbeidsstokk: 50/70 på topp/totalt
 • Byggherre: Elvia og Fredrikstad kommune
 • Entreprenører: Nettpartner, Energianlegg, Nett-Tjenester, Park&Anlegg, Fosby Anlegg
 • Master: OPS Composite Solutions, LMHV
 • Kabel: Prysmian (132 kV land- og sjøkabel), EB Elektro (132 kV line) og Elektroscandia (24 kV sjøkabel)
 • Isolatorer og armatur: Melbye Scandinavia
 • Prosjekterende kabelanlegg og GS-vei: Norconsult
 • Prosjekterende ledning: EFLA
 • Prosjekterende kabelanlegg for Fredrikstad kommune: Rejlers
Artikkelen er 1616 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent. 

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.