Helikopterpilotene fra Airlift hadde den krevende oppgaven med å frakte mannskap og materialer, og å trekke linene mellom mastepunktene. Foto: Kraftmontasje

Spektakulær linjebygging ved Folgefonna

Ledningene henger nesten loddrett.
Onsdag, 6 mai, 2020 - 09:50

Sur nordvest var til hjelp for å kunne gjennomføre et spektakulært linjestrekk på 132 kV-nivået på Vestlandet. Fra nederste mast går det over 800 meter nesten rett opp til den øverste masta.

Prosjektleder Endre Fivelstad i entreprenørselskapet Kraftmontasje forteller at de sjeldent er involvert i arbeidsoperasjoner under slike spektakulære forhold som da de i fjor høst påbegynte det første strekket av Haugaland Kraft Netts nye 132 kV-linje fra Mauranger til Eidsfoss i Ullensvang.

45 grader

Høydeforskjellen mellom de to mastepunktene er på 806 meter, og det horisontale strekket er på 930 meter. Det vil si at diagonalen på rundt 1230 meter er nesten 45 grader, og de siste meterne opp til den øverste masta henger kablene nesten loddrett.

– Vi har ikke hundre prosent oversikt, men dette må være en av Norges og kanskje Nord-Europas bratteste luftspenn, sier Fivelstad. Han forteller at strekket ble utført mellom mai og september 2019, og i perioder måtte mannskapet vente i flere dager på gunstig vær i brakkeriggen oppe på fjellet før de kunne bli hentet ned med helikopter.

– Her rett på vestsiden av isbreen Folgefonna er gunstig vær for slike operasjoner gjerne stabilt «drittvær», en sur men oftest rolig vind fra nordvest som gjerne har med seg litt nedbør. Finvær er som regel synonymt med østlige vinder. På grunn av luftnedkjøling fra isbreen er de oftest så sterke og ustabile at det blir for risikabelt å bruke helikopter.

Bare erfarne montører

Fivelstad forteller at arbeidslaget på totalt 10–12 mann besto av kun erfarne anleggsledere og montører.

– Under slike forhold gjelder det å ha maksimal rutine. Absolutt alle arbeidsoperasjoner krevde nøyaktig planlegging og gode sikringstiltak, det er ingen marginer for å gjøre feil når arbeidsplassen stuper 800 meter rett ned i dalen. Men våre montører er vant med å arbeide i høyden, dette blir å sammenlikne med et litt høyt fjordspenn, sier han.

Strekket er en del av en totalt 24 kilometer lang ledning fra Statkrafts kraftstasjon i Mauranger, langs isbreen Folgefonna via Jukle kraftstasjon og fram til Eidsfoss i Ullensvang kommune. Prosjektet er budsjettert til 155 millioner kroner. Prosjektansvarlig Bengt Rønnevig hos byggherren Haugaland Kraft Nett forteller at den skal erstatte en gammel forbindelse.

– Vi oppgraderer til 132 kV, men vil fortsette å drifte forbindelsen på 66 kV en stund til, sier han.

Ordinært spektakulært

Hos konsulentselskapet Jøsok Prosjekt, som har utført prosjekteringen, forteller teknisk sjef Roger Jøsok at det omtalte luftspennet kanskje ser mer spektakulært ut enn hva det i realiteten er.

– For oss er dette mer å sammenlikne med et litt stort og kraftig fjordspenn. Dette har vi gjort før, og ved å kombinere velprøvde beregningsmetoder og innhente analyser fra spesialister på vindlaster, islaster, ras og andre klimapåkjenninger, føler vi oss veldig sikre på at resultatet har blitt bra.

De to mastene i Mauranger som bærer det spektakulære strekket, er ombygde og forsterkede 300 kV-master, levert av Brødrene Berntsen.

– De skulle tåle kreftene som oppstår under alle klimatiske forhold. Vi har beregnet at belastningen på topplinen kommer opp i 137 kilonewton, forteller han. Det vil si et trekk på over 14 tonn i linefestet på masta.

Han forteller at de også har benyttet flere forskjellige beregningsprogrammer, for å forsikre seg mot løsninger som skyldes tastefeil eller at det enkelte beregningsprogrammet kanskje kunne ha litt svakere resultater for enkelte oppgaver.

– Det er vanlig prosedyre hos oss, forsikrer han.

Fjellets beskaffenhet er også et poeng. Desto lenger ut på stupet mann setter masta, jo mer oppsprukket blir fjellet – og festene blir svakere. Men det koster også i form av mer stål å sette masta lenger inn på fjellhylla. Det blir en avveining mellom kostnader og risiko. Vi har plassert masta langt nok inn til at den står sikkert under alle forhold, men ikke mer, forsikrer han.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.