Abonnement

Et årsabonnement omfatter fagbladet Energiteknikk (sju løpende utgaver pluss bilag) og fri tilgang til alle nyhetssakene og annet stoff på nettavisen energiteknikk.net, også til plussartikler som du må være abonnent for å kunne lese. I tillegg får abonnentene et nyhetsbrev to ganger i uken. Arbeidsgivere som satser på kompetanse hos sine medarbeidere, betaler gjerne et slikt abonnement. 

Vi opererer ikke med mva på våre abonnementer.

Et komplett personabonnement, som omfatter både papir- og digitalutgavene av Energiteknikk, koster kr. 900. Et digitalt personabonnement koster kr. 780. Det gis rabatter ved bestilling av et visst antall personabonnementer. Bestilling av persomabonnement forusetter at bedriften har minst ett bedriftsabonnement.

Et bediftsabonnement omfatter blad som går på sirkulasjon/leses av flere. Det koster kr. 1200 per år, og inkluderer ett digitalt personabonnement.  

Bedrifter kan også inngå gunstige abonnementavtaler for en fast årlig sum, avhengig av antall ansatte. En bedriftssavtale innebærer at samtlige ansatte kan registrere sitt sitt digitale personabonnement direkte i abodatabasen.  I tillegg får bedriften et visst antall papirabonnementer, avhengig av antall ansatte. Be om tilbud!

Det er også mulig å bestille et ukesabonnement til kr. 50 og et kortidsabonnement (tre måneder) til kr. 320 (med papirutgaven) og til kr. 280 (digitalt). 

Medarbeidere som ikke får eller har arbeidsgiver til å betale for et abonnement, kan tegne et privatabonnement til kr. 625 (med papirutgaven) eller kr. 500 (digitalutgaven). 

Abonnement kan bestilles på en av følgende måter: