Annonsering i nettavis og nyhetsbrev

Vårt nettsted energiteknikk.net - nettavisen for energibransjen
- annonseformat: 300 px bredde, inntil 300 px høyde  – kr 4.000 pr uke - (kr. 7000 for to uker, kr. 12.800 for en måned)
- topp banner, 960 x 100 px – kr. 5.500 per uke
(kr. 10.000 for to uker - kr 17.600 for en måned)

Vårt nyhetsbrev annen hver uke pluss påfølgende uke i nettavisen
- distribueres annen hver torsdag 
- annonsefrist: onsdag
- går til ca 5.000 epost-adresser

Annonseplass: 270 px bredde, inntil 270 px høyde. Pris kr. 5500. Annonsen overføres til nettavisen energiteknikk.net for en ukes eksponering.

Stillingsannonser  
- legges inn i det ukentlige nyhetsbrevet
- annonse frist: onsdager
- format: 270 px bredde, inntil 270 px høyde
- annonsen overføres fra nyhetsbrevet til nettavisen, energiteknikk.net.
 og blir liggende her til søknadsfristens utløp/30 dager
- pris kr 7.000 per stilling/utlysning

stillingsannonse bare i nettavisen: 

format 300 px bredde, inntil 300 px høyde - kr. 5000 - varighet: inntil søknadsfristen går ut/30 dager                  

toppbanner 960x100 px - kr. 5.500 per uke - kr. 10.000 for to uker og deretter som annonse i vanlig format i inntil 30 dager.

For tilbud om tilpasninger ut over dette - og om pakkepris for annonser i både fagbladet og nettavis, ta kontakt med vår annonseansvarlige Arne Aardalsbakke - tlf. 900 43 282 - epost: arne@aamedia.no