Annonsering i fagbladet Energiteknikk

Spørsmål om annonsering kan rettes til vår annonseansvarlige

Arne Aardalsbakke

mobil 900 43 282

arne@aamedia.no  eller annonser@energiteknikk.net

 

Annonsepriser 2020

  Format

  4 farger

 

  Stående

 

 

  Liggende

  

  1/1 side

  kr. 17 850       

  210x297

 

  1/2 side

  kr. 11 500

  85x252

  175x124

  1/2 side utf.

  kr. 11 500

  105x297

  210x149

  1/3 side

  kr. 8 300

  175x85

  175x85

  1/3 side utf.

  kr. 8 300

 

  210x110

  1/4 side

  kr. 7 100

  85x124

  175x60

 

Utgivelser 2020 (se medieplan for mer opplysninger om blant annet tema)

materiellfrist               utgvielsesdato

1          16.01              04.02 

2          20.02              02.03 

3          17.04              28.04                 

4          20.05              3.06 

5          03.09              15.09 

6          15.10              27.10 

7          19.11              01.12