Atle Abelsen

My articles

Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Den store nettutbyggingen helt oppe i nordøst er inne i sluttfasen. I juli 2021 skal Varanger-ringen sluttes i Varangerbotn, som planlagt.
Ledningene henger nesten loddrett.
Estetikk, sårbar natur og verdifulle industriminner er noen av utfordringene Elvia har møtt når de bygger ny 132 kV-linje fra Kråkerøy til Hvaler.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Sira-Kvina har fått med seg to amerikanske ekspertmiljøer for å redusere vedlikeholdskostnadene med en firedel.
God planlegging, digitalisert underlag, effektiv montasje og godt fjell gjør at Nedre Otta kan settes i drift to måneder tidligere enn planlagt. Det tjener eierne inntil fem millioner kroner på. 
Brødbølfoss kraftverk har stått stille siden jul 2018 på grunn av lekkasje på en splitter ny rørgate. Leverandøren avviser produksjonsfeil.
Da TrønderEnergi ble hacket i fjor høst, var de i ferd med å oppgradere passordrutinene på de administrative systemene. To-stegs innlogging hadde høyst sannsynlig hindret innbruddet.
Aktører i solenergi- og kraftbransjen skal skreddersy solcellemoduler på Jømna rett sør for Elverum.
I en skrivebordstudie avdekket forskere et stort potensial for flere nye og svært interessante prosjekter i Mandalsvassdraget.
Siden høsten 2018 har Glitre Energi hatt hele ni havarier ved sju av sine kraftverk. Nå vil de finne ut hvorfor.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske eSmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
I fjor høst ble TrønderEnergi hacket av fremmede datainntrengere. Angrepet var rettet kun mot de administrative systemene, men ble en vekker for kraftselskapet.
Franske myndigheter har allerede innført et forbud mot kreosotimpregnerte trestolper. Det kan få konsekvenser for norske nettselskaper.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Norske nettkunder må årlig betale for over 100 millioner kroner i unødvendige nett-investeringer når nye boligfelt og næringsbygg bygges ut.

Sider