Atle Abelsen

My articles

NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
En liten teknologibedrift på Gjelleråsen sitter med en av nøklene som kan gjøre solenergi enda billigere.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
NVEs Forslag til nasjonal ramme for vindkraft vekker lite begeistring i de berørte kommunene på Østlandet. Direktoratets turné av innspillsmøter landet rundt kan fort bli en seilas i sterk motvind.
Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Statnett har lansert et FoU-program på 600 millioner kroner over fem år, og inviterer bransjen og industrien til å være med og utvikle framtidas kraftnett.
Scanergy åpner i disse dager sitt første vindkraftverk i Norge i Marker kommune. Samtidig må selskapet håndtere anklager om løgn og fanteri.
SINTEF og NTNU skal samarbeide med danske DTU om å utvikle flytende vindkraft på dypt vann til å bli konkurransedyktig med andre energikilder.
Først sju år etter AMS-forskriften, og seks år etter at Folkehelseinstituttet slo fast at stråling fra AMS-målerne ikke utgjør noen helserisiko, finner Helsedirektoratet grunn til å presisere at legeerklæring på såkalt «el-overfølsomhet» strider mot helsepersonelloven.
Fred. Olsen drøm om bølgekraft har fått en ekstra runde. Nå håper de på drahjelp fra etterspørselen etter residente, autonome undervannsfarkoster.
Etter mye vingling om lanseringsdatoer, varsler Elhub nå at en dato for «Go Live» kommer i august. Nettselskapene stønner frustrert.
De tre første vindturbinene er nå montert på det flytende fundamentet på Stord, klart for tauing til verdens første flytende vindpark utenfor skotskekysten. Alle fem skal på plass i løpet av juli.
Det var en betydelig økning av søknader og større vilje til å benytte NVEs FoU-ordning i 2016, sammenliknet med årene før.
Statoil vil utvikle en revolusjonerende batteriløsning i forbindelse med Hywind-installasjonen av flytende vindkraft utenfor Skottland.
Norsk forskning og industri skal fortsette å utvikle teknologi for solenergi til glede for både klima, miljø og norsk sysselsetting og verdiskaping.
Fikk rammeavtale med seks millioner kunder
Halden-bedriften eSmart Systems har sammen med Microsoft kapret en omfattende rammeavtale med en amerikansk kraft-IT-bedrift. Avtalen åpner mot et marked med 52 energiselskaper og rundt seks millioner sluttbrukere.

Sider