Atle Abelsen

My articles

Solenergi har det siste halvåret danket ut kullkraft i Storbritannia (UK). Det er et historisk skifte for landet som var først ute med å bygge opp samfunnet rundt kullkraften.
Rainpower mister sin konsernsjef etter bare et halvt år, midt i en svært tøff tid for konsernet.
SINTEF, NTNU og resten av det norske smartgridmiljøet åpnet både den nye Smartgridlaben på NTNU og FME-senteret Cineldi på samme dag.
NTE og Evry har fått Enova-støtte for å utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.
NTE og Evry skal utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.
Danskene kjøper stadig mer solcelleanlegg med batteriløsninger. Dette til tross for kostanalyser som viser at det ikke lønner seg.
Forskere ved MIT hevder de har et nytt design som kan bety kraft fra en fusjonsreaktor i løpet av det neste tiåret. Nye, superledende materialer basert på barium er nøkkelen.
NCE Smart Energy Markets samarbeider med Hvaler kommune om å etablere et av Europas mest avanserte øydriftssystemer på Hvaler.
En nesten fraværende kultur for innovasjon i norske nettselskaper er til hinder for en nødvendig utvikling av nettet. Inntektsrammereguleringen og en fragmentert eierskapsstruktur er to av de viktigste årsakene.
Smartgridlaben på NTNU er i ferd med å bli bestykket med nødvendig utstyr. 21. september skal laboratoriet åpnes, sammen med den nye smartgrid-FME-en.
En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.
Åtte vinnere av FME-tildelingene er klare. Vannkraft og smartgrid får sitt forskningsenter for miljøvennlig energi. Det gjør ikke vindkraften.
Norsk Polarinstitutt skal teste solenergianlegg på forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Dersom anlegget tåler klimaet, kan det halvere kostnadene i forhold til konvensjonelle dieselaggregat.
Telenor vil teste ut solceller som strømforsyning til sin eneste off-grid basestasjon på Svalbard. Dagens alternativ er dyre og lite miljøvennlige dieselaggregater.
EB Nett har besluttet å legge hele sin AMS-infrastruktur i nettskyen. De mener at denne løsninger er både sikker, rimelig og fleksibel.
IKT-systemene og kravene til effektiv nettdrift kan ikke brukes som unnskyldning for ikke å slå sammen mindre nettselskaper til større enheter. Elhub forenkler IKT-hverdagen og håndterer datamengdene for selskapene.
Forholdene ligger godt til rette for å etablere ny solenergi-basert industri i Norge. Det poengteres i en ny rapport fra analysebyrået Accenture.
Aktørene i den norske solklyngen mener markedet for bygningsintegrerte solceller har et stort og uforløst potensial. Derfor søker de nå om Arena-midler for å kunne øke aktivitetene.
Potensielle elektroleverandører til vindparkanleggene rundt Trondheimsfjorden ligger i startgropa etter to virkelig store kontrakter.
Analyseverktøy for «big data» utviklet for kraftbransjen kommer nå til nytte i kreftforskningen. Medisinerne tror det vil gi mer effektiv kreftbehandling.

Sider