Øyvind Lie

My articles

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
Ikke rammet av krona-pandemien.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Til saksbehandling og tilsyn.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
​Må regne på kraftsystemet i sanntid.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.

Sider