Øyvind Lie

My articles

NVE har ikke konkludert om hvor stor frihet hvert enkelt nettselskap bør få i utformingen av tariffene, og hvor raskt tariffene må tas i bruk.
Stefan Heggelund blir Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson og fraksjonsleder i energi- og miljøkomitéen.
Norge produserte 5,5 TWh vindkraft i 2019, en økning på 42 prosent fra året før, Ifølge NVE, som venter nesten doblet vindkraftvekst i år.
Nettoeksporten ut av Norden i forrige uke ble 600 GWh, det høyeste som noen gang er målt på ei uke.
Tina Brus svar om ordninger som kan bedre økonomien i hydrogenprosjekter, berører ikke kjernen av problemet, ifølge Småkraftforeninga, som etterlyser en utredning av egne nett-tariffer for hydrogenproduksjon.
Equinor ser store skalafordeler i flytende havvind.
Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet blir partiets nye fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.

Sider