Øyvind Lie

My articles

Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Gassco planlegger å erstatte gassfyring med el på Kårstø, men Statnett har avslått deres forespørsel om å ta mer kraft fra nettet.
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
Det er ikke plass i nettet til å koble på Zephyrs vindkraftverk på Innvordfjellet, ifølge Statnett.
Man har veldig god kontroll på naturkonsekvensene ved vindkraftutbygging, hevdet utbygger Harald Dirdal. – Hårreisende at du kan si det, svarte Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.
Snømengden i magasinområdene er langt mindre enn normalt.
Men lanserte Jens Stoltenberg som Guds sønn, hos LO på Arendalsuka.
Statnett-sjef Auke Lont taler Equinor midt imot.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
Og nesten 30 prosent vindkraft.

Sider