Stein Arne Bakken

My articles

– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ved NTNU i Trondheim har fått bevilget til sammen 55 millioner kroner til oppgraderinger. Midlene er tildelt av Norges forskningsråd gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.
Liv Randi Hultgreen er ansatt som ny senterleder for forskningssenteret HydroCen ved NTNU.
Forskere ved i Trondheim jobber tverrfaglig for løse problemet med fiskedød i vassdrag som følge av at avløpsvann fra kraftverk kan bli overmettet med luft.
BKK Produksjon gjennomfører en omfattende rehabilitering av Matre kraftverk, med fjellrensk og sikring av den 12 kilometer lange vannveien.
Det er stort potensial for pumpekraft i eksisterende norske kraftverk. Men ombygging til reversibel pumpedrift vil bli svært kostbart. Løsningen kan være booster-teknologi fra marin industri.  
Norge med lederrolle i internasjonal vannkraftforskning.
REN arbeider med å etablere beredskapsordninger for transformatorer. Beregninger viser at energiselskapene kan spare betydelige beløp. For kraftverkseierne dreier det seg om besparelser på 1,6 milliarder kroner.
Hermund Slaatsveen har overtatt som administrerende direktør i Aidon Norge etter Thor-Erik Næss, som går av med pensjon i mai.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Konkursboet i Jacobsen Elektro skal se nærmere på overføringene av flere hundre millioner kroner som ble gjort til datterselskaper i konsernet.
Jacobsen Elektro AS i Lier blir ført videre med ny eier. Investeringsselskapet Invex Group i Oslo har kjøpt konkursboet, og selskapet med sine vel tjue ansatte er kommet i gang med sin virksomhet.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
ENERGITEKNIKK MENER
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.

Sider