Tore Halvorsen

My articles

Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
Med det fjerde av seks solkraftanlegg, hver på 65 MW, nærmer Scatec Solar seg ferdigstillelse av sitt hittil største solkraftprosjekt i Afrika.
I første halvår oppnådde NTE et resultat på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor.
OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Ikke bare vil overgangen fra fossil energi til elektrisitet bidra til utslippskutt og nye arbeidsplasser. Det vil også gi betydelige besparelser for landets husholdninger, ifølge beregninger fra Energi Norge.
I første halvår oppnådde Helgeland Kraft et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn tilsvarende periode i fjor.
Dersom politikerne vil ligger Kristiansand godt an til å bli landets første fullelektriske kommune, mener Agder Energi.
I 2018 var antall elbiler er i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
Nåværende administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon Eirik Holst, er ansatt som ny sjef for elsikkerhetsseksjonen i DSB, etter det Energiteknikk erfarer.
Opprydningen etter nedstenging av atomreaktorene på Kjeller og i Halden er beregnet til å koste mer enn 15 milliarder kroner. Nå varsler regjeringen en stortingsmelding om utfordringen.
På Forus i Stavanger er et av de største solcelleanleggene i regionen installert hos Norengros Kjosavik. Anlegget skal bidra til å gjøre bedriften klimanøytral, og er et av mange tilsvarende prosjekter som er under utvikling i området.
Teknologiselskapet ABB, miljøorganisasjonen Bellona og sjømatprodusenten Bremnes Seashore samarbeider for å etablere en fullelektrisk oppdrettslokalitet for laks.
NVE har ilagt TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr på 250.000 kroner for å ha bygget linje uten godkjenning.
I går ble den siste av vindturbinene montert i Storheia vindpark. Med sine 80 turbiner og 288 MW i effekt blir vindparken Norges største, når den står helt ferdig senere i høst.
Tidlig på nyåret 2020 tiltrer svenske Björn Rosengren som ny sjef i det internasjonale ABB-konsernet. Han etterfølger Peter Voser som går tilbake til stillingen som styreleder i ABB.

Sider