Tore Halvorsen

My articles

Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
Nå er aggregat 2 i Grunnåi kraftverk i Seljord kommune satte i drift, med mulighet for fagmiljøene å utføre fullskala forskning på peltonturbiner.
Nexans skal levere 240 kilometer med kraft- og styrings-umbilicals til et undersjøisk kompresjonssystem på Ormen Lange-utbyggingen.
NVE vil forby strømleverandørene å tilby en betalingstjeneste som gjør kundenes strømutgifter mer stabile gjennom året. Energi Norge er bekymret for konsekvensene.
Enova utlyser en konkurranse om områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil i Nordland. Elleve nye ladesteder skal etableres.
Haugaland Kraft, med partnere, skal bygge en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og Storbritannia.
Equinor og Masdar har gått sammen med ORE Catapult om deling av havvinddata via datadelingsplattformen POD.
Sira-Kvina kraftselskap har installert nyutviklet videoteknologi for å overvåke laks- og sjørettbestanden i elven Kvina.
NVE varsler i dag alle vindkraftkonsesjonærene i Norge om at det ikke vil bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft utover 31.12.2021.
Arvid Andenæs går inn i styret til BKK AS som observatør.
Norconsult oppnådde i tredje kvartal et driftsresultat på 132 millioner kroner, mot 94 millioner kroner i samme kvartal i 2018.
Nordkraft har inngått avtale med Prime Capital om å bygge ut Andmyran vindkraftverk på Andøya i Nordland.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.

Sider