Tore Halvorsen

My articles

En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
I Gøteborg, Mölndal og Partille. Bussene skal settes i drift i 2020.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Solenergiklyngen vil at Enova-støtte til solenergi skal omfatte flere typer mottagere og at det variable støttebeløpet blir øket.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Brudd på regler kan koste dyrt for landets energiselskaper. Nå kan det ikke bare ilegges gebyr, men inndragning av økonomisk gevinst.
Med Multiconsult som rådgiver skal det bygges et fire megawatt flytende havbasert solkraftanlegg på Seychellene.
Da strømkablene til Gotland i Sverige fikk alvorlige graveskader, bidro Omexom Norge til å unngå en kritisk situasjon for øyas 60.000 innbyggere, turister og næringsliv.
Med Equinor og danske Ørsted i ledelsen er en internasjonal koalisjon etablert for å fremme økt bruk av havbasert fornybar energi.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
Nå er aggregat 2 i Grunnåi kraftverk i Seljord kommune satte i drift, med mulighet for fagmiljøene å utføre fullskala forskning på peltonturbiner.
Nexans skal levere 240 kilometer med kraft- og styrings-umbilicals til et undersjøisk kompresjonssystem på Ormen Lange-utbyggingen.

Sider