Tore Halvorsen

My articles

I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Hydro Aluminium på Magnor har valgt å erstatte SF6-anlegg med et mer klimavennlige høyspentanlegg.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Underliggende driftsresultat for Statkraft 2019 var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.
Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.
Strømkabelen North Sea Link mellom Norge og England er allerede sikret 100 millioner kroner i inntekter, nesten to år før kabelen settes i drift.
Sweco Norge oppnådde i 2019 et driftsresultat på 201 millioner kroner, opp 33,5 millioner kroner fra 2018.
Med Autofos legges det til rette for automatisk rapportering av endringer i strømnettet. Det kan spare aktørene i energibransjen for mange millioner.

Sider