Tore Halvorsen

My articles

Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Solenergiklyngen vil at Enova-støtte til solenergi skal omfatte flere typer mottagere og at det variable støttebeløpet blir øket.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Brudd på regler kan koste dyrt for landets energiselskaper. Nå kan det ikke bare ilegges gebyr, men inndragning av økonomisk gevinst.
Med Multiconsult som rådgiver skal det bygges et fire megawatt flytende havbasert solkraftanlegg på Seychellene.
Da strømkablene til Gotland i Sverige fikk alvorlige graveskader, bidro Omexom Norge til å unngå en kritisk situasjon for øyas 60.000 innbyggere, turister og næringsliv.
Med Equinor og danske Ørsted i ledelsen er en internasjonal koalisjon etablert for å fremme økt bruk av havbasert fornybar energi.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
Nå er aggregat 2 i Grunnåi kraftverk i Seljord kommune satte i drift, med mulighet for fagmiljøene å utføre fullskala forskning på peltonturbiner.
Nexans skal levere 240 kilometer med kraft- og styrings-umbilicals til et undersjøisk kompresjonssystem på Ormen Lange-utbyggingen.
NVE vil forby strømleverandørene å tilby en betalingstjeneste som gjør kundenes strømutgifter mer stabile gjennom året. Energi Norge er bekymret for konsekvensene.
Enova utlyser en konkurranse om områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil i Nordland. Elleve nye ladesteder skal etableres.
Haugaland Kraft, med partnere, skal bygge en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og Storbritannia.
Equinor og Masdar har gått sammen med ORE Catapult om deling av havvinddata via datadelingsplattformen POD.
Sira-Kvina kraftselskap har installert nyutviklet videoteknologi for å overvåke laks- og sjørettbestanden i elven Kvina.
NVE varsler i dag alle vindkraftkonsesjonærene i Norge om at det ikke vil bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft utover 31.12.2021.
Arvid Andenæs går inn i styret til BKK AS som observatør.
Norconsult oppnådde i tredje kvartal et driftsresultat på 132 millioner kroner, mot 94 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Sider