Tore Halvorsen

My articles

Fredagskommentar:
Tre ganger i løpet av et og et halvt år ble statens utbyttepolitikk overfor Statkraft endret. Det er ikke lett å drive virksomhet i et land hvor rammebetingelsene er så uforutsigbare som i Norge.
Fredag, 7 april, 2017 - 09:20
I 2030 risikerer vi å mangle 90 000 fagarbeidere, av dem 30 000 innen de elektrotekniske fagområdene. Det er kartlegginger i regi av Kunnskapsdepartementet som avtegner denne utviklingen. Blant de som bekymrer seg er EL og IT Forbundet.
Torsdag, 6 april, 2017 - 08:37
Elsikkerhet kan ikke være en salderingspost i det samfunnsmessige regnskapet. Vi kan ikke tillate at det gås på akkord med liv, helse og materielle verdier.
Torsdag, 6 april, 2017 - 08:07
Fredagskommentar:
Selv kaller de det en strategisk gjennomgang av elsikkerhetsforvaltningen, men i realiteten markerer det dialogmøtet som i dag holdes ved hovedkontoret til DSB i Tønsberg begynnelsen på en ny tid for elsikkerheten her i landet.
Fredag, 31 mars, 2017 - 07:52
Vi foreslår at det utredes en modell, hvor NVE, elsikkerhet i DSB og NKOM slås sammen til et nytt direktorat. Modellen bør også ha oppmerksomheten åpen for om det er andre tilgrensede områder og myndigheter som kan inngå.
Torsdag, 30 mars, 2017 - 08:16
Fredagskommentar:
Digitalisering beveger seg med stadig større hastighet inn i energibransjen. Skjer det for mye, for fort på en gang?
Fredag, 24 mars, 2017 - 08:19
Fredagskommentar:
Få ting er så drepende for vekst og utvikling som et kompromissløst byråkrati. Stakkers de som ikke holder seg på en stram line i forhold til lover, regler og forskrifter.
Fredag, 17 mars, 2017 - 08:47
Har du noen gang gått forbi en transformatorkiosk, på fagspråket nettstasjon, og lurt på hva som er inni? I Vestnes kommune, syd for Molde, kan folk nå få tilfredsstilt sin nysgjerrighet.
Torsdag, 16 mars, 2017 - 09:20
Fredagskommentar:
Denne uken har jeg opplevd noe så sjeldent som å møte en representant for energibransjen som har svart direkte, åpnet og ærlige på vanskelige og kritiske spørsmål. Det er det ikke så ofte jeg gjør som journalist i denne bransjen.
Fredag, 10 mars, 2017 - 10:12
Vi mener å se en tendens til dårligere elsikkerhet. Dette inntrykket er basert på at vi årlig gjennomfører mellom 30 000 og 35 000 tilsyn.
Torsdag, 9 mars, 2017 - 07:19
Bruddet med IC (Iceland Construction) innebærer at det blir forsinkelser i forbindelse med vårt kraftverksprosjekt i Tosbotn i Nordland. Vi kommer også til å gå på en kostnadsmessig sprekk, uten at jeg på det nåværende tidspunkt kan si hvor mye.
Torsdag, 9 mars, 2017 - 07:01
Flere av landets energiselskap varsler at de er blitt misbrukt av falske e-poster. Det dreier seg blant annet om økonomisk motivert svindel.
Tirsdag, 7 mars, 2017 - 08:28
Fredagskommentar:
Det er grunn til å tro at Helgeland Kraft går på både forsinkelser og en økonomisk smell i sluttfasen med å ferdigstille fem småkraftverk i Tosbotn i Nordland. Den islandske entreprenøren IC har varslet oppsigelse av sine rundt 140 ansatte på anlegget.
Fredag, 3 mars, 2017 - 09:33
Fredagskommentar:
Dersom et marked skal fungere må det være åpent for fri konkurranse. Det er privatkapitalismens bud nummer en. I så måte har spesielt landets nettselskaper mye å lære.
Fredag, 24 februar, 2017 - 09:17
Fredagskommentar:
Etter hvert som millioner av nye AMS-målere installeres i landets husstander begynner motforestillingene å tårne seg opp. Det bør neppe overraske noen.
Fredag, 17 februar, 2017 - 09:19
Når treffer et dataangrep den landbaserte energibransjen med ødeleggende kraft? Det er fornuftig å være forberedt på at dette kan skje, mener de som nøye følger med på utviklingen.
Torsdag, 16 februar, 2017 - 09:02
Fredagskommentar:
Det er flere gode grunner til at elsikkerhet må stå høyt på den samfunnsmessige dagsorden. Norge er et av de mest elektrifiserte landene i verden, med den eksponering dette innebærer for ulykker knyttet til fare for liv, helse og materielle verdier.
Fredag, 10 februar, 2017 - 11:02
I perioden 2010 til 2015 avdekket Elsikkerhetsavdelingen i DSB 6 518 avvik i den landbaserte elektriske infrastrukturen. I 2015 avdekket DLE (Det Lokale Eltilsyn) 281 269 avvik.
Torsdag, 9 februar, 2017 - 08:51
Arbeidet med elsikkerheten her i landet lider under mangel på økonomiske ressurser. Det fremgår tydelig i en sluttrapport som foretar en helhetlig gjennomgang av dette viktige ansvarsområdet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Torsdag, 9 februar, 2017 - 08:36
Stråling fra AMS-målere er farlig. At folk kan bli syke er meget godt dokumentert. Dette er påstander fra et leserinnlegg i avisa Varingen i Nittedal, en av de nærmeste nabokommunene til Oslo.
Mandag, 6 februar, 2017 - 13:30

Sider