Tore Halvorsen

My articles

E-CO Energi og Cognite har inngått et strategisk samarbeid for å ta et nytt steg i digitaliseringen av vannkraftverkene.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 13:45
Styret i Sunnfjord Energi går inn for full fusjon med BKK. Det ble klart på et styremøte tidligere denne uken.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 09:32
Gunnar Gjesdal er ansatt som fagsjef i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) for å bygge opp en komite som skal arbeide med el og ekom i vegtrafikksystemer.
Onsdag, 15 mai, 2019 - 10:57
Fjordkraft fikk et justert driftsresultat på 182 (147) MNOK i 1. kvartal 2019. Det er en økning på 24 prosent fra samme periode i 2017.
Onsdag, 15 mai, 2019 - 09:56
Regjeringen har lovet en nasjonal støtteordning for lading i borettslag og sameier. Heller ikke i revidert nasjonalbudsjett er det satt av penger til å rulle den ut.
Tirsdag, 14 mai, 2019 - 15:52
Eidsiva Nett har gjennomført en digital opprydning på 84 000 strømmaster og hevet kvaliteten på kartene sine på centimeternivå. Det kan bidra til å redde liv.
Tirsdag, 14 mai, 2019 - 13:22
Lofotkraft oppnådde i 2018 et resultat etter skatt på 88,1 millioner kroner, mot 61,5 millioner kroner i 2017.
Tirsdag, 14 mai, 2019 - 13:16
Det danske systemansvarlige nettselskapet Energinet inngått en avtale med Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Statnett om å bli deleier i eSett Oy.
Tirsdag, 14 mai, 2019 - 13:07
Utbygging av Matre vindkraftverk skal gi 10 til 12 årsverk lokalt, og 17 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til kommunen.
Mandag, 13 mai, 2019 - 12:06
Fredagskommentar:
I en ny studie anslår NVE at strømforbruket her i landet kan øke fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Dersom dette er en treffsikker vurdering, hvordan ligger det an for å komme dit?
Fredag, 10 mai, 2019 - 12:14
I første kvartal 2019 ble driftsinntektene i Eidsiva 1 229 millioner kroner. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.
Fredag, 10 mai, 2019 - 09:50
Christopher Kjølner (46) er ansatt som ny konserndirektør for Strategi og forretningsutvikling i Skagerak Energi.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 14:12
I Norge kan økt forbruk fra industri, datasentre, og petroleumsnæringen drive strømforbruket opp i hele 159 TWh i 2040, Ifølge ny studie fra NVE.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 10:51
Østfold Energi selger sine aksjer i Midtfjellet Vindkraft til det tyske investeringsfondet Aquila Capital.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 10:04
Syv av ti er hovedsakelig positive til vindmøller på land, viser en ny undersøkelse gjennomført for Agder Energi.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 09:01
Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 6430 millioner kroner i første kvartal. Dette var en økning på 469 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig større bidrag fra markedsaktiviteter og vindkraft.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 08:23
Norconsult omsatte i første kvartal 2019 for 1,621 milliarder kroner, en økning på ca. 28 prosent sammenliknet med samme periode i 2018.
Tirsdag, 7 mai, 2019 - 11:58
Fire nettselskaper i Nord-Norge går sammen om å etablere felles driftssentral, som skal gi besparelser på minst 3,5 millioner kroner.
Tirsdag, 7 mai, 2019 - 11:06
Solcelleselskapet Otovo og strømappen Tibber inngår samarbeid om solstrøm.
Mandag, 6 mai, 2019 - 14:49
I 2018 gjennomførte NVE nær 3500 tilsynskontroller. I 126 nettselskap ble det avdekket 417 avvik. 19 fikk varsel om tvangmulkt. I tre av tilfellene ble det gjort vedtak om bøtlegging.
Mandag, 6 mai, 2019 - 14:36

Sider