Tore Halvorsen

My articles

Norge vil støtte ren energi og lokalt selvstyre i Nepal med til sammen 530 millioner kroner over fem år.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
NVE har gitt konsesjoner til å bygge Åsen trafostasjon og utbedring av 66 kV nettet i Odda.
Sira-Kvina kraftselskap har nå startet byggingen av Rafoss kraftverk kombinert med laksetrapp.
SF6 er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner. Det er mulig å redusere bruken av den.
Etter årets første ni måneder fikk Eidsiva Energi et ordinært resultat etter skatt på 473 millioner kroner.
Automatiserte nettmeldinger skal redusere saksbehandlingstiden fra rundt 14 dager til noen få sekunder.
NVE kaller inn Vinkelfallet kraftverk i Ringebu til konsesjonsbehandling etter vannressursloven. Bakgrunnen er forholdene for storørret i elva Våla i Oppland.
Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 450.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2018, tilsvarende rundt 0,9 prosent.
I tredje kvartal ble det satt i drift tre nye vindkraftverk med en samlet produksjon på 1,3 TWh.
Multiconsult skal utrede oppgradering av trafostasjoner i Bodø for Nordlandsnett.
I tredje kvartal fikk Helgeland Kraft et driftsresultat på 95,2 millioner kroner mot 132,6 millioner kroner i samme kvartal i 2018.
Etter tilbakemeldinger fra aktører i elsektoren sikter danske Energinett seg inn mot en leveringssikkerhet i 2030 på 99,993 prosent.
BKK overtar nettvirksomheten og strømsalget i Kvinnherad Energi. Produksjonsvirksomheten fortsetter i Kvinnherad Energi AS.
Ved bruk av kunstig intelligens for å kjenne igjen bilder samarbeider Microsoft og Agder Energi Nett i et droneprosjekt.
Equinor signerer i dag kontrakter for 3,3 milliarder kroner i forbindelse med utbyggingen av Hywind Tampen vindpark.
I tredje kvartal oppnådde BKK et resultat på 142 millioner kroner, 171 millioner mindre enn tredje kvartal i fjor.
Brexit skaper usikkerhet i kraftmarkedet og strømregningen blir høyere på grunn av svak norsk kronekurs.
Distriksenergi er sterkt kritisk til bøtleggingen av de 111 nettselskapene.
Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn i Europa.

Sider