Tore Halvorsen

My articles

Fredagskommentar:
Om få uker er det slutt på skoleåret. Et nytt ungdomskull står på terskelen til arbeidslivet. For energiselskapene er det tid for å forberede inntak av lærlinger.
Fredag, 3 mai, 2019 - 11:16
BKK vil elektrifisere fergebransjen på Vestlandet. Nå er det første Fjord1-fergesambandet blitt mer miljøvennlig.
Torsdag, 2 mai, 2019 - 18:39
Høy kraftpris betydde mest for den økonomiske resultatutviklingen i mange av landets energiselskaper i 2018. Årsrapportene fra tre av dem bekrefter inntrykket.
Torsdag, 2 mai, 2019 - 11:09
Sweco har vunnet kontrakt med Panel of Experts for Dudhkoshi Storage Hydroelectric Project (SHEP) i Nepal.
Tirsdag, 30 april, 2019 - 10:56
Valget sto mellom å satse på felles driftssentral med andre lokale nettselskap i Telemark eller effektivisere og oppgradere sin egen. Avgjørelsen falt på sistnevnte.
Tirsdag, 30 april, 2019 - 09:21
Statkraft har besluttet bygging av Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.
Mandag, 29 april, 2019 - 15:47
BKK ankar lagmannsretten sin dom i SFE-saka til Høgsterett.
Mandag, 29 april, 2019 - 15:04
Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner.
Mandag, 29 april, 2019 - 13:36
I 2018 mottok Elklagenemnda 795 skriftlige henvendelser fra strømkunder. 44 prosent av disse kan relateres til utrulling av nye strømmålere.
Fredag, 26 april, 2019 - 14:55
Fredagskommentar:
Nordmenn flest har et tvetydig forhold til fornybar energi. Majoriteten blant oss vil ha mer av både vind- og vannkraft, men når relevante prosjekter skal realiseres er vi mer forbeholdene.
Fredag, 26 april, 2019 - 14:29
Nær en halv milliard kroner skal Hålogaland Kraft Nett investere i forbindelse med kampflybasen på Evenes og Hålogalandsveien i Nord-Norge. Det medfører et betydelig effektivitetstap for selskapet.
Torsdag, 25 april, 2019 - 13:31
Energi Norge har vært en pådriver for at PILOT-E skal gi støtte til prosjekter som utvikler verdikjeder for hydrogen – nå er dette en av årets utlysninger.
Torsdag, 25 april, 2019 - 11:15
Årets påske går inn i historiebøkene. Stekende sol, plussgrader og lite vind ga en drømmepåske. Men, det fine ferieværet har rammet ressursbalansen i Norden hardt.
Onsdag, 24 april, 2019 - 14:23
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54

Sider