Tore Halvorsen

My articles

Utviklingen i markedet for fjernvarme er på linje med den generelle tilstanden i fornybarnæringen for øvrig. Ikke minst på grunn av permanent lave strømpriser er aktivitetsnivået temmelig labert når det gjelder tilgang på nye store prosjekter.
Fredagskommentar:
I 15 år har Eilif Amundsen vært styreleder i Defo (Distriktenes Energiforening). På det nylig gjennomførte landsmøtet takket han for seg. Det fortjener en kommentar.
200 byer i verden har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippet av klimagasser. Dersom det settes kraft bak satsingen, som berører 439 millioner mennesker, er det et viktig skritt på veien for å håndtere utfordringene i den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris før jul.
På årets Eliade, som i forrige uke ble avviklet med 320 utstillere i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, gjorde solcelle-teknologi mye av seg. Sett i internasjonalt perspektiv utgjør sol imidlertid fortsatt et beskjedent innslag i fornybar-miksen her i landet.
Det kunne ha vært verre, men det kunne selvfølgelig også ha vært bedre. Det er Øyvind Lernes, daglig leder i Energi Teknikk, som på denne måten karakteriserer temperaturen i småkraftmarkedet for tiden.
Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.
Vi er meget skuffet over antall besøkende fra energibransjen. Tilbakemeldingene fra utstillere i Energihallen på årets Eliade, som i disse dager arrangeres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, er temmelig entydige.
Fredagskommentar:
Siden 4.mai har Statnett holdt Nettpartner i «karantene». Nå er den delvis opphevet. Arbeidet kan gjenopptas på fire kontrakter. Dialog om avvikling av ytterligere to pågår. Måten denne saken er behandlet på er ikke lett for utenforstående å forstå.
Energiveteran Atle Wahl er frustrert over tilstanden i energibransjen. Han mener at mange energiselskaper, med Statnett i front, byråkratiserer seg bort fra fremtidsrettet utvikling.
Det er først og fremst vilkårene for beredskapsvakt i Hafslund, og flere andre nettselskaper, som vi har synspunkter på. Noen av disse ordningene har for mye frivillighet og for lite forpliktelse.
Fredagskommentar:
Flere energiselskaper legger frem positive økonomiske resultater for første kvartal 2016. De som har nett som del av sin virksomhet har en preferanse. Økning i inntektsrammen gir mer penger i kassen. Det samme gir økte avgifter til staten.
Sprik mellom teori og praksis. Det er slik anonyme kilder beskriver sikkerhetskulturen i Statnett. Bakgrunnen er flere alvorlige ulykker den senere tiden.
Vi leverte de tre første innstillingene på flere år om reviderte vannkraftrevisjonene til OED i fjor. Nye er i prosess, og vi tar mål av oss til å sette ytterligere fart på gjennomføringen i tiden fremover.
Fredagskommentar:
Med fornybar energi skal verden reddes. Det finnes nesten ikke grenser for kreativitet og fantasi når det gjelder hvor bidragene skal komme fra. Verden flommer over av ideer til beste for klimaet, og vi lar oss oppildne og begeistre.
Antall utstillere på årets Eliade har passert 300. Nye kommer stadig til. Prosjektledelsen regner med at 320 er innen rekkevidde før dørene til arrangementet åpnes i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm tirsdag 31.mai.
Det knaker i deler av den elektriske infrastrukturen på Senja i Troms. For å svare på varierte utfordringer vil det i årene fremover være behov for store investeringer.
Vardar-konsernet gikk ut av 2015 med et resultat etter skatt på minus 212 MNOK. Sammenlignet med minus 41 MNOK i 2014 er dette en nedgang på 171 MNOK. Trøsten får være at den underliggende delen av virksomheten går godt.
Fredagskommentar:
Denne uken har et av hovedoppslagene i nettavisen vært en dramatisk hendelse knyttet til doble jordfeil. Heldigvis gikk det bra. Ingen personer kom til skade, og de materielle skadene er også til å leve med.
Ved årsskiftet skulle alle trafoarrangementer i mast vært nedbygget til bakkenivå eller utstyrt med styring fra bakken. Mye tyder på at dette ikke er fullført og at det kan gjenstå et hundretalls anlegg.
Seksjonsleder Kjell Halsan (56) i Statnett er tildelt Elkraftprisen for 2015. Det er den norske komitè for CIGRÈ som deler ut prisen.

Sider