Tore Halvorsen

My articles

Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Robert Olsen er ansatt som ny konsernsjef i Vardar. Samtidig presenterer konsernet et historisk godt resultat for 2018.
Torsdag, 11 april, 2019 - 11:26
Prisen på utslippsrettigheter har steget kraftig den siste uken. Akkurat nå er det den sterkeste prisdriveren for nordisk kraft.
Torsdag, 11 april, 2019 - 09:46
Enova lanserer nå en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova støtte en kombinasjon av hurtigladere og lynladere i Finnmark og Nord-Troms.
Onsdag, 10 april, 2019 - 12:16
Olav Thon Gruppens åpnet nylig et næringsbygg på Youngstorget 3 i Oslo med kjøling basert på fjernvarme.
Onsdag, 10 april, 2019 - 11:37
Fredagskommentar:
I går ble det gjennomført et IOT-seminar i Oslo med 150 deltagere. Fra landets energiselskaper var kun Statnett representert.
Fredag, 5 april, 2019 - 10:16
En ny mobilapplikasjon bidrar til å effektivisere arbeidet med å oppdage feil i strømnettet.
Torsdag, 4 april, 2019 - 13:19
En tredel av elektrisiteten i verden blir produsert fra fornybare kilder, ifølge fersk statistikk fra analyseselskapet IRENA.
Onsdag, 3 april, 2019 - 18:40
En eventuell langvarig streik kan får alvorlige konsekvenser. Om det skjer blir avklart i tvungen mekling mellom NHO og LO kommende helg. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra førstkommende mandag.
Torsdag, 28 mars, 2019 - 12:24
Statkraft skal ikke lenger bygge ut vindkraft i Norge. Punktum blir satt etter at Fosen-utbyggingen og de to konsesjonsgitte vindkraftprosjektene i Kvinesdal og på Remmafjellet er ferdigstilt.
Torsdag, 28 mars, 2019 - 09:27
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste var krafttransformatorer. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen er to viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Fredagskommentar:
I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.
Fredag, 15 mars, 2019 - 09:06
Fredagskommentar:
Fortsatt er det betydelig kjønnsmessig skjevfordeling i energibransjen. Alle nivåer domineres av menn. Underskuddet på kvinner er påtagelig, men det er tendenser til at det er en utjevning på gang.
Fredag, 8 mars, 2019 - 11:57
Et bedre samspill mellom menneske og maskin er nøkkelen til optimalisert drift i vannkraftverkene.
Torsdag, 7 mars, 2019 - 09:38
Fredagskommentar:
Kommende uke er det klart for årets PTK-arrangement – eller mer presist produksjonsteknisk konferanse. Denne stormønstringen innen norsk vannkraft er vel verdt noen refleksjoner, også vurdert i historisk perspektiv.
Fredag, 1 mars, 2019 - 10:29
Fredagskommentar:
Den digitale utfordringen kan ta pusten fra noen og enhver. Det er et samstemt kor i energibransjen som understreker betydningen av de muligheter denne teknologien åpner opp for. Men så langt er det kun beskjedne resultater å vise til.
Fredag, 22 februar, 2019 - 08:30
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Fredagskommentar:
Store investeringer i landets elektriske infrastruktur koster dyrt. Det er vi strømkunder som må betale regningen, men her er en advarsel; offentlige eiere risikerer å gå på en smell.
Fredag, 8 februar, 2019 - 09:45

Sider