Tore Halvorsen

My articles

Ved nyttårsskiftet slutter Halle Aslaksen som administrerende direktør i Småkraft AS.
Smartgridteknologi skal gi færre og kortere strømbrudd.
I går åpnet Statnett og Lyse Elnett Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune i Rogaland.
En ny skattemodell kan gi norske kommuner en årlig inntekt på over to milliarder kroner fra vindkraft på land, ifølge rapport.
Glommens og Laagens Brukseierforening fikk konsesjon fredag.
Sammen med en håndfull andre aktører går Lyse inn som investor i Nordic Edge Innovation Lab.
I regi av Agder Energi nærmer Åseral Nord-prosjektet i Vest-Agder seg ferdigstillelse.
Økende kortslutningsnivåer er en av grunnene til at Hafslund Nett nå oppgraderer Såner transformatorstasjon i Follo.
Hvordan kan store batteripakker minske utslippet av CO2 og samtidig gjøre hverdagen enklere - og bedre? Nå oppsummeres Invade-prosjektet, der Lyse er en av bidragsyterne.
Ved Kongsberg i Buskerud oppgraderer Glitre Energi Nett en transformatorstasjon med digital teknologi som skal gi erfaring med såkalte Internet of Things (IoT)-løsninger.
Fra 1.april neste år kutter Enova støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe. Samtidig reduseres støtten til flere andre tiltak.
NVE er i gang med å utarbeide forskriftskrav om politiattest for adgang til sikkerhetssensitive elektriske anlegg. I løpet av høsten sendes forskriftskravet på høring.
Det er et økende problem for nettselskapene at reglene for å bygge nær eller under elektrisk infrastruktur ikke i tilstrekkelig grad blir overholdt. Ved ulykker er netteiers ansvar klart definert.
Styret i Statnett har fattet investeringsbeslutning for prosjektene Kvandal-Kanstadbotn, Hamang og Samnanger transformatorstasjoner.
Havvind i Østersjøen kan produsere mer enn en tredjedel av dagens kraftforbruk i regionen, men realisering av potensialet krever sterkere koordinering, bedre planlegging og regulatoriske endringer.
I år ligger det til rette for at produksjonen av fornybar energi kan øke med 12 prosent. Solenergi er den fremste drivkraften.
Styret i Statnett har besluttet å holde tariffsatsen for forbruk på samme nivå som for 2019 og dermed uendret for 2020.
Danske Ørsted går inn på eiersiden i selskapet Pict Offshore, som skal være en sikker metode for drift og vedlikehold av havvindmøller.
I lokalene til Kjeller flyplass ved Lillestrøm utvikler Equator Aircraft verdens første elektriske sjøfly.

Sider