Tore Halvorsen

My articles

Fredagskommentar
Fremtiden er elektrisk. Det er en påstand som de fleste av oss ikke har problemer med å godta. Forutsetningen er imidlertid at den teknologiske brukervennligheten treffer bredt i befolkningen.
Fredag, 25 mai, 2018 - 09:56
Et av de største pågående vannkraftprosjektene her i landet, Nedre Otta Kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland, begynner å ta form. Våren 2020 skal anlegget settes i drift.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:43
Fredagskommentar:
Nei til Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er nok en bekreftelse på at det er blitt trangere nåløye for vannkraftkonsesjoner. Et ja fra NVE betyr nødvendigvis ikke det samme fra OED.
Fredag, 18 mai, 2018 - 13:01
Fredagskommentar:
Det er mange parametere å ta hensyn til ved utbygging av vannkraft. Et av de viktigste er økonomi. Ved første forsøk er det ikke alltid regnestykket går opp. Terråk småkraftverk er beviset på at det kan lønne seg med en ny og grundigere gjennomgang.
Fredag, 11 mai, 2018 - 10:31
Fredagskommentar:
Når de økonomiske resultatene til landets energiselskaper i 2017 legges sammen blir det mange milliarder av det. Det kan nesten virke som om all hausingen rundt behovet for bedre rammebetingelser er i overkant overdrevet.
Fredag, 4 mai, 2018 - 09:47
Utdannelse er ferskvare, uansett hvilket fag det dreier seg om. Nå er utdanningsinnholdet for energioperatører og elektromontører under revisjon. Det gjøres tilpasninger til en tid med betydelige endringer i det faglige innholdet.
Torsdag, 3 mai, 2018 - 08:56
Fredagskommentar:
Fra stortingets talerstol påsto Bjørnar Moxnes (Rødt) tidligere denne uken at en ny strømkabelforbindelse mellom Norge og Skottland ville tømme Vestlandet for kraft. Større vrøvl er det lenge siden vi har hørt.
Fredag, 20 april, 2018 - 11:27
Jeg oppfordrer fagfolk i landets elektrotekniske miljø til å engasjere seg i internasjonalt samarbeid. Det bidrar til å utvikle mye verdifull kompetanse.
Torsdag, 19 april, 2018 - 07:49
Fredagskommentar
Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg har mange komplekse utfordringer å forholde seg til i Brasil for tiden. Det gjør han på en forbilledlig måte.
Fredag, 13 april, 2018 - 08:56
Fredagskommentar:
Prispress og uryddige konkurransevilkår. Dette preger fortsatt el-entreprenørmarkedet. Flere av selskapene som opererer i denne delen av energibransjen rapporterer om sviktende økonomisk bærekraft.
Fredag, 6 april, 2018 - 09:16
28. mars var det 130 år siden fagbladet Energiteknikk kom med sin første utgave. Den gang under navnet Norsk Telegraf-Tidende.
Torsdag, 5 april, 2018 - 09:48
Entreprenørselskaper i energibransjen sliter med økonomien. Konkurransen i markedet blir stadig mer krevende, blant annet med kraftig press på priser.
Torsdag, 5 april, 2018 - 09:35
Fredagskommentar:
Den senere tids opphetede debatt om Norge skal slutte seg til det europeiske energifellesskapet ACER eller ikke etterlater seg et gufs av egoisme. Mange har holdt de norske fargene høyt og hellig med ryggen trassig mot resten av verden.
Fredag, 23 mars, 2018 - 09:13
Gjennom opprustnings- og utvidelsesprosjekter er det mulig å øke produksjonen i landets kraftverk med mellom 22 og 30 TWh.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:24
Viklerfaget blir ikke tatt av læreplanen når ny struktur i videregående skole innføres fra 2020. Det var kunnskapsdepartementet som kom med denne avklaringen tidligere denne uken. Nå er det opptil elektronæringen å svare på den utfordringen dette innebærer.
Torsdag, 8 mars, 2018 - 09:44
Fredagskommentar:
Det er lett å gå surr i debet og kreditt når overskuddsmilliardene fra energiforsyningen i 2017 skal gjøres rede for. Uansett er det ikke mulig å prate bort at det står bra til, og vær skeptisk om noen forsøker å gjøre det.
Fredag, 2 mars, 2018 - 09:22
Opplæringstilbudet i viklerfaget står i fare for å bli lagt ned. Dette til tross for at behovet for denne fagkompetansen er betydelig. Skolene henviser til mangel på søkere.
Torsdag, 1 mars, 2018 - 08:51
Damanlegget på nye Rosten kraftverk øverst i Gubrandsdalen er bygget for å tåle dobbelt tusenårsflom. Eller som prosjektleder Rolf Kleiven sier: - Dammen står selv om Dovre skulle falle.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 08:57
Ved rundingen av årsskiftet hadde halvparten av landets husholdninger fått nye strømmålere. Hva med de gamle? Hva skjer med dem?
Torsdag, 15 februar, 2018 - 08:46
Fredagskommentar:
Jeg er blitt AMS-kunde. Måleren er på plass i sikringsskapet. Nå blir det spennende å se hvordan skiftet fra analog til digital teknologi påvirker strømregningen.
Fredag, 9 februar, 2018 - 11:46

Sider