Søk

1 - 20 av 3583 treff
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
21. august 2019 - 14:23
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
21. august 2019 - 13:20
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
21. august 2019 - 12:53
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
21. august 2019 - 12:40
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
21. august 2019 - 11:57
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
21. august 2019 - 11:40
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
21. august 2019 - 9:41
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
21. august 2019 - 9:18
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
21. august 2019 - 8:51
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
21. august 2019 - 0:06
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
20. august 2019 - 17:37
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
20. august 2019 - 14:19
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
20. august 2019 - 10:26
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.
20. august 2019 - 9:34
Gassco planlegger å erstatte gassfyring med el på Kårstø, men Statnett har avslått deres forespørsel om å ta mer kraft fra nettet.
20. august 2019 - 9:27
Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.
19. august 2019 - 14:30
Med det fjerde av seks solkraftanlegg, hver på 65 MW, nærmer Scatec Solar seg ferdigstillelse av sitt hittil største solkraftprosjekt i Afrika.
19. august 2019 - 12:02
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
16. august 2019 - 19:15
I første halvår oppnådde NTE et resultat på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor.
16. august 2019 - 16:03
Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.
16. august 2019 - 13:59

Sider