Søk

1 - 20 av 4714 treff
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
14. mai 2020 - 9:57
Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
14. mai 2020 - 8:43
Ikke rammet av krona-pandemien.
14. mai 2020 - 7:43
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
13. mai 2020 - 15:43
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
13. mai 2020 - 12:13
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
13. mai 2020 - 11:09
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
13. mai 2020 - 10:10
For Fortum.
13. mai 2020 - 9:24
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
13. mai 2020 - 9:09
Første del er montert.
12. mai 2020 - 16:03
Fra 3. juni.
12. mai 2020 - 13:13
IFE har meldt saken til Økokrim.
12. mai 2020 - 12:39
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
12. mai 2020 - 12:21
Til saksbehandling og tilsyn.
12. mai 2020 - 12:08
Får ytterligere 300 millioner kroner.
12. mai 2020 - 11:33
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
12. mai 2020 - 11:20
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
12. mai 2020 - 11:09
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
12. mai 2020 - 10:57
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
12. mai 2020 - 9:55
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
11. mai 2020 - 16:23

Sider