Søk

1 - 20 av 3868 treff
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
22. oktober 2019 - 11:16
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
22. oktober 2019 - 10:49
Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
22. oktober 2019 - 7:27
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
21. oktober 2019 - 15:15
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
21. oktober 2019 - 15:02
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
21. oktober 2019 - 13:52
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
21. oktober 2019 - 12:04
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
21. oktober 2019 - 11:34
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
21. oktober 2019 - 8:02
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
18. oktober 2019 - 12:59
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
18. oktober 2019 - 12:24
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
18. oktober 2019 - 10:21
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
17. oktober 2019 - 23:10
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
17. oktober 2019 - 17:49
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
17. oktober 2019 - 17:15
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
17. oktober 2019 - 16:41
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
17. oktober 2019 - 16:11
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
17. oktober 2019 - 13:19
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
17. oktober 2019 - 10:38
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
17. oktober 2019 - 9:33

Sider