Søk

1 - 20 av 967 treff
I jakten på stadig nye måter å produsere fornybar fjernvarme på tester Hafslund Varme nå ut flytende biogass (LBG) som alternativ til flytende naturgass (LNG) ved Haraldrud varmesentral. For noen dager siden ankom den første leveransen av 20 tonn naturgass til anlegget.
30. desember 2016 - 9:18
Å fyre opp i peisen er pur hygge. Men hvordan bør vi egentlig fyre i nye, tette og isolerte hus?
29. desember 2016 - 11:37
I tiden frem mot 2030 vil det skje store endringer innenfor energisektoren. Det norske kraftsystemet er gjennom energipolitikk og det fysiske kraftmarkedet tett integrert med resten av Europa.
28. desember 2016 - 21:47
Tord Lien har fått avløsning som olje- og energiminister. Han kan takke for seg med god samvittighet.
23. desember 2016 - 9:45
I 2016 investerte Helgeland Kraft 190 millioner kroner i nettet for å redusere risikoen for strømbrudd ved høststorm og uvær. I årene som kommer skal de nye AMS-målerne på plass i alle hjem. Dette i kombinasjon med en del lovpålagte investeringer fører til at nettleien får en mindre økning fra og med nyttår.
23. desember 2016 - 9:34
2016 har vært et hektisk og spennende år for det politiske arbeidet i Energi Norge. Når året skal oppsummeres, er det særlig to saker som må trekkes frem: Arbeidet med energimeldingen og vannforvaltningsplanene.
23. desember 2016 - 9:25
Britiske forskere står foran et gjennombrudd med polymerbaserte superkondensatorer. De kan erstatte alle typer batterier, og kan lades opp på sekunder. De får en energitetthet tilnærmet batteriene, og kan lades opp nesten et uendelig antall ganger.
22. desember 2016 - 10:48
Julegaver er som kjent noe man gjør seg fortjent til. Gode prosjekter og prosjektsøknader førte til at Skagerak Nett fikk offentlig godkjenning av fire FoU-prosjekter for til sammen 25 millioner kroner nest siste uke før jul.
22. desember 2016 - 8:31
Den europeiske nettutviklingsplanen 2016 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendige, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
22. desember 2016 - 8:23
Gamle anlegg må rustes opp i Agder Energi Nett. Det er konklusjonen etter fem tilsyn av DSB tidligere i år.
22. desember 2016 - 8:14
DSB har godkjent at sikkerhetskurs for instruert personell ved småkraftverk kan holdes hvert tredje år i stedet for årlig. Småkraftforeninga er glad over å ha fått gjennomslag i saken.
22. desember 2016 - 8:04
Kombinasjonen land/sjøtransport har gått på skinner gjennom hele 2016. I transportmarkedet til sjøs er situasjonen preget av sterkt redusert aktivitet i olje- og gassnæringen.
22. desember 2016 - 7:58
Sogn og Fjordane styrker posisjonen som eit nasjonalt maritimt tyngdepunkt når Fjord1 bestiller tre elektriske ferjer med design frå Sunnfjord og bygging på verft ved Sognefjorden.
22. desember 2016 - 7:51
Det er mange som kjøper elektriske leker og andre produkter i julegave. Noen av disse krever høy effekt, og da er det viktig at du lader disse på riktig måte. Feil bruk av ladere kan føre til brann.
21. desember 2016 - 8:38
NVE har besluttet at høringsforslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett ikke vil bli gjennomført på nåværende tidspunkt. Dette er i tråd med innspill fra Energi Norge.
21. desember 2016 - 8:27
Den profilerte Frp-politikertenTerje Søviknes ble i statsråd i går utnevnt til landets nye olje- og energiminister.
21. desember 2016 - 8:19
Deutsche Telekom har inngått en eksklusiv avtale med Nettalliansen AS om levering av Europas ledende smarthusplattform til det norske markedet. Avtalen gir Nettalliansen tilgang til en komplett og fleksibel plattform for smarthusteknologi til Nettalliansens 47 eierselskaper over hele Norge.
21. desember 2016 - 8:14
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av termisk energi, varme og kjøling til to av Oslos nye signalbygg – Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum i Bjørvika.
20. desember 2016 - 9:39
Grønnere havner er langt viktigere for miljøet enn flere elbiler. I mangel av en nasjonal plan går landstrømsutbyggingen tregt og uten felles teknisk standard.
20. desember 2016 - 9:34
Energi21 skal forsterke arbeidet med internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid, spesielt med EU.
20. desember 2016 - 9:25

Sider